Vật liệu xây dựng

Cơ sở dữ liệu các loại sản phẩm VLXD cung cấp các thông tin cơ bản về định danh sản phẩm (chủng loại sản phẩm, nhà sản xuất/nhà phân phối sản phẩm), đặc tính kỹ thuật chung và đặc tính nhiệt của 08 nhóm sản phẩm VLXD có tính cách nhiệt bao gồm: (1). Nhóm sản phẩm vật liệu xây và ốp lát; (2). Nhóm sản phẩm vật liệu lợp; (3). Nhóm sản phẩm vật liệu sơn; (4). Nhóm sản phẩm vật liệu kính; (5). Nhóm sản phẩm khung cửa; (6). Nhóm sản phẩm phim cách nhiệt dán kính; (7). Nhóm sản phẩm vật liệu cách nhiệt cho kết cấu bao che; (8). Nhóm sản phẩm vật liệu cách nhiệt cho các hệ thống kỹ thuật bên trong công trình
(Sản phẩm là kết quả hỗ trợ kỹ thuật của Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam (Dự án EECB) trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)/ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF))
STT Mã  Nhóm sản phẩm Tải về
1 VLXD1  Nhóm sản phẩm vật liệu xây và ốp lát Tải về
2 VLXD2 Nhóm sản phẩm vật liệu lợp  Tải về
3 VLXD3 Nhóm sản phẩm vật liệu sơn  Tải về
4 VLXD4 Nhóm sản phẩm vật liệu kính ​ Tải về
5 VLXD5 Nhóm sản phẩm khung cửa ​ Tải về
6 VLXD6 Nhóm sản phẩm phim cách nhiệt dán kính Tải về
7 VLXD7 Nhóm sản phẩm vật liệu cách nhiệt cho kết cấu bao che Tải về
8 VLXD8 Nhóm sản phẩm vật liệu cách nhiệt cho các hệ thống kỹ thuật bên trong công trình Tải về