Công trình xanh

Tiêu chuẩn LEED là gì? Lợi ích LEED mang lại

LEED là một bộ các hệ thống xếp hạng nhằm đánh giá thiết kế và hiệu suất về môi trường của các tòa nhà, nhà ở và khu dân cư.

24 - 03 - 2020

Thông tin chương trình, dự án