Công trình xanh

Fujisawa - đô thị "xanh" của Nhật Bản

Sự xuất hiện của mô hình đô thị thông minh (smart town) được xem là một giải pháp hữu hiệu để giải quyết bài toán mở rộng đô thị mà vẫn bảo vệ môi trường

27 - 04 - 2020

Thông tin chương trình, dự án