Công trình xanh

Hà Nội: 45 công trình sẽ sử dụng năng lượng xanh

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 75/KH-UBND thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn thành phố.

02 - 04 - 2021

Thông tin chương trình, dự án