Công trình xanh

Thúc đẩy phát triển công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023 dự kiến sẽ được đồng tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào cuối tháng 9/2023. Sự kiện do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức tài chính quốc tế IFC, Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC), IEC Consulting và các đơn vị liên quan tổ chức.

13 - 07 - 2023

Thông tin chương trình, dự án