Tin tổng hợp

Huy động đầu tư và tài chính năng lượng sạch tại Việt Nam

Chiều ngày 02/12/2019, tại Bộ Công thương, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công thương) đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng), Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam (Dự án EECB) và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế OECD trao đổi về các cơ hội hợp tác trong chương trình huy động đầu tư và tài chính năng lượng (CEFIM) tại Việt Nam.

05 - 12 - 2019

Thông tin chương trình, dự án