Công trình xanh

Tạo dựng “đô thị xanh” ven biển Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Là quốc gia ven biển, có bờ biển dài trên 3.260km, với trên 50% dân số sống ở 28 tỉnh thành ven biển, Việt Nam có nhiều tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển. Đặc biệt, các đô thị ven biển có thể coi là những cực phát triển kinh tế biển.

21 - 09 - 2020

Thông tin chương trình, dự án