Tài liệu - tham khảo

DỰ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC
TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI VÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG TẠI VIỆT NAM”


KHÓA TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

STT Tên tài liệu tham khảo Tải về
0.1  Bìa Tải về
1 Giới thiệu Tải về
2 Thiết kế tích hợp năng lượng Tải về
3 Lớp vỏ bao che Tải về
4 Thông gió và Điều hoà Không khí Tải về
5 Chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo Tải về
6 Các thiết bị điện khác Tải về
7 So sánh các phương án thiết kế Sử dụng các công cụ tài chính Tải về
8 Giới thiệu các trường hợp thực tế: Các công trình trình diễn tiết kiệm năng lượng Tải về
9 Giới thiệu bài tập nhóm Tải về