Dự án BEEC - IFC


 
IFC là một tổ chức thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, hoạt động với mục tiêu xóa đói giảm nghèo và cải thiện cuộc sống cho cộng đồng. Bên cạnh đó, IFC cũng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững ở các nước đang phát triển thông qua hoạt động hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân, huy động vốn tư nhân và cung cấp dịch vụ tư vấn, giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. 
 
Trong khu vực sông Mekong (Campuchia, Lào và Việt Nam), tư vấn IFC được giao nhiệm vụ tạo dựng quan hệ đối tác với Liên minh châu Âu, Phần Lan, Ireland, New Zealand, Hà Lan và Thụy Sĩ. 
 
Tại Việt Nam, chương trình Phát triển công trình xanh của IFC được triển khai nhằm mục đích phát triển khu vực công trình xanh trong giai đoạn mới hình thành thông qua công tác triển khai và đẩy mạnh Quy chuẩn kỹ thuật về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả (BEEC) trong bước tiến huy động đầu tư vào khu vực tư nhân ở các dự án liên quan tới sử dụng năng lượng hiệu quả. Đồng thời, góp phần giảm thiểu lượng khí thải nhà kính và nâng cao hiệu quả năng lượng khi xây dựng các công trình mới tại Việt Nam. 
 
IFC hỗ trợ Bộ Xây dựng trong việc thực hiện các sửa đổi của Quy chuẩn thông qua những buổi tư vấn chuyên sâu về cách thức thực hiện quy chuẩn trên cho Sở Xây dựng các thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh