Giới thiệu

Công trình xanh là công trình đạt được hiệu quả cao trong sử dụng năng lượng và vật liệu, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường; đồng thời được thiết kế để có thể hạn chế tối đa những tác động không tốt của môi trường xây dựng tới sức khỏe con người và môi trường tự nhiên thông qua:
 
+ Sử dụng năng lượng, nước và các nguồn tài nguyên khác một cách hiệu quả
+ Bảo vệ sức khỏe người sử dụng và nâng cao năng suất lao động
+ Giảm thiểu chất thải, ô nhiễm và hủy hoại môi trường
 
Bằng việc áp dụng công cụ đánh giá công trình xanh của VGBC (LOTUS), các dự án xây dựng có thể xác định được lộ trình triển khai cụ thể đảm bảo rằng các công trình được xây dựng đạt các tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật đồng thời hạn chế được tối đa các tác động xấu đến môi trường.