Phần mềm OTTV - VACEE-2017

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY
PHẦN MỀM OTTV-VACEE-2017

 
1 - Cài đặt chương trình
Vị trí để chương trình cài đặt : Sao chép thư mục chương trình tính OTTV (tên folder là OTTV VACEE v10.2) vào trong ổ D của máy tính (hoặc vị trí bất kỳ theo ý người sử dụng), trong folder “Setup” chạy file Setup.exe .
 

 

  Hình 1 – Giao diện cài đặt phần mềm OTTV-VACEE-2017

Chương trình sẽ được cài đặt trong thư mục đã lưu
 

      

Hình 2 – Vị trí lưu chương trình và tiến trình cài đặt OTTV-VACEE-2017

Sau khi chạy xong, trên Destop xuất hiện biểu tượng :
Giao diện của phần mềm : Sau khi kích chuột hai lần vào biểu tượng của chương trình thì trên màn hình máy tính xuất hiện giao diện của chương trình như hình sau:

Hình 3 – Giao diện chính của phần mềm OTTV-VACEE-2017

2. - Thao tác chạy chương trình
Sau nhận file dữ liệu word, kiểm tra lại các dữ liệu trên bản word (kiểm tra về các con số kê khai màu đỏ) và lưu file vào vị trí, tiến hành các bước như sau :  
Bước 1: Mở giao diện phần mềm OTTV-VACEE-2017, như hình 3.
Bước 2: Trên giao diện nhấn nút “Mở dữ liệu” tìm đến vị trí đã lưu file dữ liệu sau đó kích đúp vào file dữ liệu để mở. Sau khi chọn dữ liệu xong, giao diện chính sẽ hiện thị thông tin chung của công trình đã khai báo trong file word để giúp người dùng nhận biết được công trình đang làm việc và tránh nhầm lẫn khi mở nhầm công trình khác, như hình 4.

Hình 4 – Giao diện chính của phần mềm OTTV-VACEE-2017

Tại đây, người tính toán phải lựa chọn các thông tin : khu vực xây dựng của công trình (thông tin lựa chọn các địa điểm được hiện ra để lựa chọn)
Bước 3: Sau khi kiểm tra dữ liệu đầu vào xong, bấm nút “Phân tích dữ liệu”, để chương trình tự động chạy và phân tích dữ liệu thô trong file word đã kê khai lớp vỏ công trình và báo cáo trong Tab “Chi tiết dữ liệu đầu vào”.

Hình 5 – Giao diện sau khi chạy phân tích dữ liệu.

Bước 4: Để tính toán OTTV, nhấn nút  “ Tính OTTV” hiển thị bên góc dưới của hình 5.  Màn hình được hiển thị kết quả tính OTTV rút gọn
Nút “Xuất kết quả” sẽ xuất kết quả ra file MS-Word dưới dạng báo cáo ngắn gọn (xem Phụ lục 2).

Hình 6– Giao diện kết quả tính toán sau khi chạy xong OTTV rút gọn

Nếu muốn xem kết quả chi tiết, kích chuột sang phần kết quả chi tiết trên thanh công cụ hình 7, kết quả được hiển thị tất cả chi tiết các phần tính toán, cấu kiện công trình,… in kết quả này thì ấn nút “Xuất báo cáo chi tiết” bên dưới màn hình kết quả sẽ  xuất ra báo cáo ra file MS-Word dưới dạng báo cáo đầy đủ (xem phụ lục 3).

Hình 7– Giao diện kết quả tính toán OTTV chi tiết

PHẦN MÊM OTTV Tải về
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MÊM OTTV Tải về