Họp Ban Chỉ đạo dự án EECB

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google

(Xây dựng) – Chiều 08/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh chỉ đạo cuộc họp Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam (EECB), với sự tham gia của đại diện Nhà tài trợ Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), các thành viên Ban Chỉ đạo dự án, Ban Quản lý dự án EECB, và các tư vấn quốc tế và trong nước.


Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh chỉ đạo cuộc họp.

Đảm bảo kết nối phát triển bền vững

Dự án EECB được khởi động từ tháng 6/2016, dự kiến kết thúc vào tháng 4/2020; vì vậy năm 2018 là năm nhiều hoạt động quan trọng được tập trung triển khai nhằm đạt được mục tiêu, kế hoạch của dự án.

Sau khi lắng nghe các thành viên Ban chỉ đạo rà soát nội dung và tiến độ dự án đã thực hiện được từ khi khởi động,đề nghị các thành viên đưa ra các giải pháp triển khai các hạng mục của dự án trên cơ sở giám sát và chia sẻ thông tin kịp thời nhằm đảm bảo hiệu quả dự án, đáp ứng tiến độ.

Đánh giá cao hiệu quả thực hiện dự án mang tính tích hợp tổng thể, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cho rằng, việc thực hiện dự án cũng là cơ sở để Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chí, cơ chế hướng dẫn các hiệp hội nghề nghiệp, các chủ đầu tư đánh giá công trình xanh.

Đồng thời, thông qua đó, một số nội dung đề xuất trong quá trình thực hiện dự án có thể đưa vào nội dung sửa đổi Luật Xây dựng 2014 về một số điều kiện bắt buộc trong quản lý hiệu quả công trình bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện.

Năm 2019 là năm báo cáo đánh giá tổng kết dự án, cũng trong thời gian này, Bộ Xây dựng thực hiện rà soát sửa đổi Luật Xây dựng 2014. Kết quả dự án được kỳ vọng góp phần sửa đổi Luật Xây dựng 2014 theo hướng quản lý, khuyến khích phát triển công trình xây dựng xanh. Phát triển công trình xanh là một trong nhiều nội dung nằm trong khuôn khổ Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, triển khai Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Cắt giảm cường độ phát thải khí nhà kính

Dự án EECB được chia làm 3 hợp phần. Hợp phần thứ nhất, chủ yếu tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là soát xét, bổ sung, chỉnh sửa, nâng cao năng lực thực thi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN09:2013/BXD.Hợp phần thứ hai, xây dựng các sáng kiến hỗ trợ phát triển thị trường tiết kiệm năng lượng. Hợp phần thứ ba, trình diễn và nhân rộng các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng, được thực hiện với 2 nhóm công trình: Công trình mới và công trình cải tạo.

Mục tiêu của dự án, cắt giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong ngành Xây dựng, khoảng hơn 300.000 tấn CO2, trong đó mục tiêu trực tiếp là cải thiện việc sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại, chung cư cao tầng tại Việt Nam.

Ông Lê Trung Thành, Giám đốc dự án cũng nêu một số khó khăn, rào cản trong quá trình triển khai dự án như nhân lực thực hiện công trình tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà còn thiếu, trong quá trình thực hiện đã phải thay đổi kể cả tư vấn quốc tế, còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công trình mới, thuyết phục chủ đầu tư thay thế thiết bị mới tiết kiệm năng lượng hơn…

Khảo sát cơ sở dữ liệu

Ông Lê Trung Thành cho biết: Kế hoạch thực hiện dự án năm 2018 với các hoạt động chính, trong đó Hợp phần 1 tập trung khảo sát cơ sở dữ liệu của khoảng 90 tòa nhà; xây dựng hệ thống đo lường, hệ thống đánh giá, xếp hạng và lộ trình chứng nhận và dán nhãn tòa nhà tiết kiệm năng lượng; xác lập đường định mức tiêu hao, tiêu thụ năng lượng của từng tòa nhà; xây dựng 05 tiêu chuẩn liên quan đến năng lượng.

Hợp phần 2 nhằm thúc đẩy thị trường các tòa nhà tiết kiệm năng lượng, xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển tòa nhà tiết kiệm năng lượng; đánh giá nhu cầu, tăng cường năng lực của các Trung tâm tiết kiệm năng lượng và các đơn vị liên quan; xây dựng chương trình và tổ chức nâng cao năng lực cán bộ đánh giá tiêu thụ năng lượng; tổ chức nghiên cứu học tập kinh nghiệm quốc tế; đánh giá và khuyến nghị nâng cao năng lực ESCO cho tòa nhà; lắp đặt trang thiết bị triển lãm tiết kiệm năng lượng; tổ chức các hoạt động truyền thông.

Hợp phần 3 trình diễn các tòa nhà mới và tòa nhà cải tạo, trong đó lựa chọn thêm các công trình cải tạo, kiểm toán năng lượng các tòa nhà bổ sung và lập báo cáo đánh giá, khuyến nghị giảm mức tiêu thụ năng lượng; hỗ trợ kỹ thuật cho 16 công trình lựa chọn, trong đó tiếp tục đánh giá tuân thủ quy chuẩn và khuyến nghị; tiếp tục theo dõi tiến độ xây dựng của các công trình mới; lắp đặt thiết bị giám sát tiêu thụ năng lượng ở các công trình hiện có và công trình cải tạo lựa chọn năm 2018; phổ biến các bài học.

Kế hoạch thực hiện dự án năm 2018 sẽ sớm được triển khai sau khi có thông qua của Nhà tài trợ UNDP và Ban Chỉ đạo dự án./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google