Tài liệu hướng dẫn áp dụng QCVN 09:2017/BXD

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Tài liệu “Hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD” là công cụ hỗ trợ, đưa ra những thông tin và chỉ dẫn kỹ thuật bổ sung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tư vấn đầu tư xây dựng và cơ quan quản lý nhà nước áp dụng các quy định của Quy chuẩn trong công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thẩm tra và thẩm định thiết kế, kiểm tra và nghiệm thu từng giai đoạn và toàn bộ công trình sau khi hoàn thành. Tài liệu được soạn thảo dựa trên nội dung của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD, các kinh nghiệm trong và ngoài nước về thiết kế, xây dựng công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

Tài liệu này được biên soạn với sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation - IFC) trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Bộ Xây dựng và IFC nhằm thúc đẩy thực hiện công trình sử dụng năng lượng hiệu quả tại Việt Nam.
Xem toàn văn tại đây
 
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google