Dự án EECB cơ bản đáp ứng mục tiêu tiến độ năm 2019

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
           Ngày 29/8/2019, Ban Chỉ đạo Dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam - dự án EECB  Bộ Xây dựng" đã họp để đánh giá tiến độ triển khai các nhiệm vụ trong 8 tháng đầu năm 2019 và thông qua kế hoạch thực hiện các hoạt động tiếp theo. Tham dự cuộc họp có Phó trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam - Bà Sitara Syed; ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng; đại diện các Bộ: Công thương, Khoa học và Công nghệ; các thành viên Ban Quản lý Dự án EECB và các chuyên gia của Dự án.

 Toàn cảnh cuộc họp
            Thừa ủy quyền của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng (Trưởng Ban chỉ đạo dự án), ông Vũ Ngọc Anh chủ trì cuộc họp cho biết, dựa trên kết luận của cuộc họp Ban chỉ đạo dự án tổ chức đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo Dự án EECB họp lần 2 năm 2019 để đánh giá tiến độ triển khai các công việc của Dự án, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoạt động theo kế hoạch năm 2019được duyệt. Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ nghe Ban Quản lý dự án báo cáo các công việc đã và đang triển khai trong 08 tháng đầu năm 2019, cũng như có ý kiến về các đề xuất của Ban Quản lý dự án.
            Tại cuộc họp, Quản đốc Dự án EECB Hoàng Thị Kim Cúc đã báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Khung kết quả dự án, theo kế hoạch năm, trong đó đặc biệt đề cập đến các kết quả cam kết quan trọng.
Theo bà Hoàng Thị Kim Cúc,  Dự án đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch năm 2019. Cụ thể, đối với hợp phần 1: Ban QLDA Dự án EECB đã góp ý nâng cấp Website về tiết kiệm năng lượng (tietkiemnangluong.xaydung.gov.vn) và công bố cơ sở dữ liệu tiêu thụ năng lượng đối với các loạt vật liệu và thiết bị xây dựng; góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng; góp ý Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP3) đã được ban hành tháng 3/2019; xây dựng và nghiệm thu cơ sở 05 tiêu chuẩn về đặc tính hiệu quả năng lượng của vật liệu xây dựng; góp ý cập nhật bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ năng lực hành nghề xây dựng liên quan đến tuân thủ QCVN09:2017/BXD; xây dựng và tham vấn cập nhật định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, dự thảo báo cáo rà soát, bổ sung giá sản phẩm, vật liệu, thiết bị, suất vốn đầu tư của công trình sử dụng năng lượng hiệu quả. Đối với hợp phần 2, Ban QLDA đã hoàn thành khảo sát tiêu thụ năng lượng ở 165 công trình có tổng diện tích sàn trên 2.500m2 (05 loại công trình và 02 vùng khí hậu); tham vấn thí điểm đo lường, kiểm định hiệu quả năng lượng và dán nhãn năng lượng (Dự án EECB cấp chứng chỉ). Thuôc hopwj phần này, đến thời điểm báo cáo, dự án đã hoàn thành 5/5 lớp tập huấn tăng cường năng lực thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình tiết kiệm năng lượng trên phạm vi toàn quốc. Đối với hợp phần 3, dự án đã lựa chọn bổ sung 05 công trình cải tạo tham gia dự án trình diễn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng số công trình hỗ trợ lên 18 (08 công trình mới và 10 công trình cải tạo). Hiện nay, một số công trình đang trong giai đoạn đấu thầu lắp đặt thiết bị đo lường và thẩm tra hiệu quả năng lượng.
             Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng nghe báo cáo về Chính sách pháp luật thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng do TS. Nguyễn Trung Hòa - cố vấn Ban quản lý dự án EECB trình bày.
              Đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng đối với dự án, Bà Sitara Syed khẳng định UNDP sẵn sàng hỗ trợ Bộ Xây dựng trong các hoạt động xây dựng thể chế, liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Liên quan tới dự án EECB, Bà Sitara Syed cho rằng, quy định về sử dụng năng lượng hiệu quả trong Luật Xây dựng là rất cần thiết, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động thúc đẩy thực thi QCVN09:2017/BXD, các tiêu chuẩn khuyến khích sử dụng tiết kiệm năng lượng, hoạt động dán nhãn năng lượng cho sản phẩm và công trình xây dựng; do đó  Bộ  Xây dựng nên xem xét luật hóa các nội dung này cũng như sử dụng truyền thông như một công cụ tăng cường nhận thức hữu hiệu cho các bên tham gia vào xây dựng, vận hành công trình cao tầng. Với các kết quả đạt được, bà Sitara Syed nhất trí với đề xuất gia hạn thời gian thực hiện Dự án thêm 20 tháng không phát sinh chi phí.
             Nhìn chung, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đánh giá cao các kết quả đạt được của Dự án EECB 08 tháng đầu năm, xác định dự án đi đúng hướng và đem lại các tác động sâu rộng khi các kết quả hoàn thành. Do có những chậm trễ trong giai đoạn đầu thực hiện dự án, các đại biểu tán thành việc gia hạn dự án 20 tháng để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra.
Kết luận cuộc họp, ông Vũ Ngọc Anh đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý Dự án và các bên liên quan trong việc triển khai Dự án EECB bảo đảm được tiến độ năm 2019 cả về khối lượng công việc và tốc độ giải ngân. Nhất trí với việc gia hạn dự án, Ông Vũ Ngọc Anh lưu ý, để đảm bảo hoàn thành các các mục tiêu đặt ra, dự án cần thúc đẩy việc hoàn thành các dự thảo tiêu chuẩn về đặc tính hiệu quả năng lượng của vật liệu xây dựng; hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về Tiết kiệm năng lượng; đồng thời, bám sát kế hoạch tiến độ đã phê duyệt để hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc của năm 2019./.
Nguyễn Hằng
 

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google