Dự án EECB và Tập đoàn CEO nghiên cứu các cơ hội hợp tác

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Ngày 12/3/2020 tại Hà Nội, Ban quản lý Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng ở các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam (EECB) và đại diện nhà tài trợ UNDP đã có buổi làm việc cùng tập đoàn CEO về khả năng hợp tác của hai bên trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của công trình. Hai bên đã có những trao đổi tích cực mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong tương lai.

Trong khuôn khổ hoạt động hiện nay của dự án EECB, các tòa nhà đang được vận hành của tập đoàn (đã vận hành đầy tải tối thiểu 01 năm, tổng diện tích sàn trên 2500m2) có thể nhận được các hỗ trợ tư vấn để xác định và khuyến cáo các giải pháp cải tạo nâng cao hiệu quả năng lượng trong công trình; các tòa nhà đang được thiết kế mới (thuộc đối tượng quy định bởi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2017/BXD) sẽ được hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn thiết kế, thi công và chạy thử để đạt các mục tiêu cắt giảm năng lượng sử dụng.

Các công trình tham gia có thể được hỗ trợ kiểm tra năng lượng sử dụng, đánh giá mức tiêu thụ năng lượng và được cấp giấy chứng nhận và gắn biển công trình tham gia trình diễn ứng dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng từ dự án EECB.
Ngoài ra, tập đoàn CEO cũng có thể tiếp cận bộ công cụ trực tuyến mà dự án EECB đang xây dựng nhằm hỗ trợ các chủ công trình tự điền thông tin đánh giá mức độ tuân thủ QCVN 09:2017/BXD về sử dụng năng lượng hiệu quả đối với công trình mới và tự đánh giá tiêu thụ năng lượng của công trình cải tạo.

Tập đoàn CEO sẽ rà soát các tòa nhà và dự án đang quản lý để bổ sung đăng ký tham gia dự án, làm cơ sở cho Ban QLDA EECB có thể tiến hành các hoạt động khảo sát, đánh giá sơ bộ trước khi xác lập các hoạt động phối hợp chi tiết giữa hai bên.
Nguyễn Hằng
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google