Mô phỏng năng lượng tòa nhà Tổ hợp nhà ở và căn hộ cho thuê 33 Trúc Bạch Hà Nội

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Mô hình thiết kế của công trình 33 Trúc Bạch từ từ trên cao
Mô hình thiết kế của công trình 33 Trúc Bạch từ từ trên cao


Từ tháng 12/2015, Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam đã phối hợp với chủ đầu tư và Công ty Tư vấn Kiến trúc- Xây dựng TT-As (TT-Associates) thực hiện dự án trình diễn công trình hiệu quả năng lượng cho Tổ hợp nhà ở và căn hộ cho thuê tại 33 Trúc Bạch, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Chương trình  đã đưa ra các giải pháp thiết kế tiết kiệm năng lượng để đạt hiệu quả năng lượng mà không làm tăng tổng chi phí đầu tư. Các biện pháp cụ thể là:
  1. Sử dụng hệ thống điều hòa hiệu quả năng lượng cao VRV 4 (VRV - Variable Refrigerant Volume)
  2. Sử dụng đèn LED hiệu suất cao
  3. Sử dụng loại kính hộp có hệ số hấp thu nhiệt mặt trời (SHGC) 0,41 với hệ số truyền sáng 0,37

Kết quả khuyến nghị cuối cùng cho thấy với việc sử dụng hệ thống điều hòa VRV 4 và đèn LED cho khả năng tiết kiệm năng lượng lên tới khoảng 45,5%.

Theo đánh giá của chuyên gia mô phỏng năng lượng công trình, các tính toán ban đầu cho thấy việc áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng sẽ giúp giảm 297 MWh tiêu thụ năng lượng mỗi năm, tương đương 213 tấn CO2 thải ra môi trường (với hệ số phát thải năm 2015 là 0,6612 tấn CO2/MWh và tổn thất lưới điện quốc gia năm 2015 là 7,94%).

Tải thông tin chi tiết về công trình và các biện pháp tiết kiệm năng lượng do Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam đề xuất: https://winrockinternational1.box.com/s/2rp9kt8irbfrig0pla1d84b0qnzdrvrl 

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google