Mô hình thiết kế công trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Mô hình thiết kế công trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Mô Phỏng Năng Lượng Công Trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Từ tháng 4 năm 2016, Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam đã phối hợp với Công ty Tư vấn Kiến trúc-Xây dựng TT-As (TTAssociates) thực hiện dự án trình diễn công trình hiệu quả năng lượng cho trụ sở của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hàng loạt lựa chọn đã được đưa vào tính toán mô phỏng và so sánh mức sử dụng năng lượng cơ sở theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả (QCVN 09:2013).

Với các kết quả mô phỏng, Chương trình và công ty TTAs quyết định chọn các biện pháp tiết kiệm năng lượng sau:
  1. Sử dụng hệ thống điều hòa hiệu quả VRV 4 và hệ thống thu hồi nhiệt cục bộ từng tầng
  2. Hệ thống đèn LED với mật độ công suất 6W/m2
Các biện pháp được chọn sẽ giúp giảm 22,4% năng lượng tiêu thụ so với quy định tối thiểu của Hội đồng Công trình Xanh (VGBC) và Quy chuẩn QCVN 09:2013 do Bộ Xây dựng ban hành.

Theo tính toán của chuyên gia mô phỏng năng lượng công trình, việc áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trên sẽ giúp công trình của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giảm 619 MWh điện tiêu thụ mỗi năm, tương đương giảm 445 tấn CO2 thải ra môi trường (với hệ số phát thải năm 2015 là 0,6612 tấn CO2/MWh và tổn thất lưới điện quốc gia năm 2015 là 7,94%) và giảm tiền điện khoảng 1,7 tỷ đồng mỗi năm.

Tải thông tin chi tiết về công trình và các biện pháp tiết kiệm năng lượng do Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam đề xuất: https://winrockinternational1.box.com/s/ho5sat5fz2my5xedyy5vqbjzbp79n9lv
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google