Họp nhóm Chuyên gia Kỹ thuật Lần 2 về Sử dụng các Công cụ SUEEP cho việc Lập Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh Ngành Xây dựng

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Tại buổi họp, các chuyên gia đã được giới thiệu về khung SUEEP và các bộ công cụ do Ngân hàng Thế giới xây dựng hỗ trợ giúp tính toán các dữ liệu cơ sở về khí nhà kính và phát thải CO2 từ các lĩnh vực khác nhau trong ngành Xây dựng cũng như hỗ trợ biên soạn Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh ngành Xây dựng. 

Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận việc tăng cường năng lực xây dựng và quản trị dữ liệu và thông tin đầu vào, hỗ trợ áp dụng các công cụ này để thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong ngành xây dựng và giảm thiểu mức phát thải khí nhà kính từ ngành Xây dựng trong tương lai.

Tham gia trình bày tại buổi họp gồm có Tiến sĩ Ranjan K. Bose - Chuyên gia cao cấp về Tiết kiệm năng lượng, Ban Nước và Năng lượng, Phòng Phát triển bền vững, Ngân hàng Thế giới, Tiến sĩ Nguyễn Trung Hòa – Trưởng nhóm chuyên gia biên soạn Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh ngành Xây dựng, Tiến sĩ Lê Văn Thanh – Chuyên gia kỹ thuật cho Kế hoạch Hành động, Tiến sĩ Lương Đức Long – Viện trưởng Viện Vật liệu Xây dựng. Buổi họp còn có sự hiện diện của nhiều chuyên gia tư vấn trong nước hiện đang tham gia nghiên cứu và hỗ trợ soạn thảo Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh ngành Xây dựng.

Hình ảnh tại buổi họp

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google