CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG XANH, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam đã phối hợp với Bộ Xây dựng, Viện Vật liệu Xây dựng và Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam xây dựng bộ cơ sở dữ liệu gồm 1.547 đầu sản phẩm vật liệu xây dựng cùng tính năng nhiệt của vật liệu. Cơ sở dữ liệu bao gồm các vật liệu xây, vật liệu lợp mái, vật liệu lát và vật liệu vỏ bao che công trình như kính, khung và sơn.

Cơ sở dữ liệu này sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà phát triển dự án và cán bộ thiết kế về các phương án hiệu năng cao với chi phí hợp lý cho công trình, thúc đẩy việc sử dụng và sản xuất các vật liệu xây dựng hiệu năng trong thiết kế và xây dựng công trình.

Xin vui lòng mở đường dẫn sau để biết về: 
 

 

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google