Hội thảo về phát triển các dự án tiết kiệm năng lượng

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam”.


Quang cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện Sở Công Thương và Trung tâm tiết kiệm năng lượng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, đại diện doanh nghiệp công nghiệp, đơn vị kiểm toán năng lượng, đơn vị tư vấn trong lĩnh vực năng lượng, các ngân hàng thương mại.

Dự án thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam do chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Cơ quan năng lượng Hàn Quốc, Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương phối hợp triển khai thực hiện.

Dự án tập trung vào việc hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các đơn vị cung cấp dịch vụ năng lượng (gồm các công ty dịch vụ năng lượng và trung tâm tiết kiệm năng lượng gọi tắt là ESCO) và các cán bộ quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực tiết kiệm và hiệu quả năng lượng (TK&HQNL).

Thông qua hình thức đào tạo thực hành tại các dự án thí điểm, họ có cơ hội được triển khai tất cả các phát biểu, các bước thực hiện dự án đầu tư TK&HQNL theo mô hình kinh doanh ESCO.

Dự án gồm 3 hợp phần chính bao gồm Hợp phần 1: Xây dựng năng lượng phát triển dự án đầu tư TK&HQNL trong công nghiệp; Hợp phần 2: Xác định dự án đầu tư TK&HQNL trong công nghiệp (giai đoạn thí điểm I); Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư TK&HQNL trong công nghiệp (giai đoạn thí điểm II).

Ông Kim Jinoh - Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam cho biết: “KOICA với tư cách là cơ quan phụ trách viện trợ ODA của Chính phủ Hàn Quốc, đã làm việc với Bộ Công Thương và các bên liên quan, nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công chương trình VNEEP dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” sẽ xây dựng những giải pháp kỹ thuật và tài chính góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện cam kết của thỏa thuận Pari về chống biến đổi khí hậu”.

Khánh Huyền

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google