Hà Nội: 45 công trình sẽ sử dụng năng lượng xanh

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 75/KH-UBND thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn thành phố.
 
Năng lượng xanh đang trở thành xu hướng phát triển của nhiều quốc gia  /// Ảnh Chí Hiếu
Năng lượng xanh đang trở thành xu hướng phát triển của nhiều quốc gia
ẢNH CHÍ HIẾU
Theo đó, Hà Nội phấn đấu 45 cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh và có ít nhất 2 đến 3 công trình xây dựng được chứng nhận công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp Quốc gia và khu vực ASEAN...
 
Thành phố cũng đặt mục tiêu, 60% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo đúng quy định.
 
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả luôn được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của TP.Hà Nội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển bền vững. Đối với lĩnh vực giao thông, phấn đấu 50% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiến kiệm năng lượng.
 
Ngoài ra, 60% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 50% các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 60% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo đúng quy định; 

Về nội dung triển khai, Hà Nội sẽ hỗ trợ kỹ thuật đối với các hoạt động sản xuất, chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, công trình xây dựng, chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình… tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nguồn: Thanhnien.vn
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google