TCVNxxx2020 (ISO 6946) - CÁC BỘ PHẬN VÀ CẤU KIỆN CỦA TÒA NHÀ – NHIỆT TRỞ VÀ TRUYỀN NHIỆT– PHƯƠNG PHÁP TÍNH

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
TCVN xxxx:2020 hoàn toàn tương đương với ISO 6946:2017 (E).
TCVN xxxx:2020 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

(Tiêu chuẩn được biên soạn với sự hỗ trợ của Dự án EECB
 
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google