Triển khai hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện sudungdien.evn.com.vn

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 1775/BCT-TKNL ngày 13/3/2020 về việc phối hợp triển khai sử dụng hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện của khách hàng thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

 

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kết nối và khai thác có hiệu quả hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện đối với khách hàng là cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp và cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tại địa chỉ http://sudungdien.evn.com.vn.

Chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan theo dõi, giám sát tình hình sử dụng điện của doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn để tham mưu kiến nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

UBND tỉnh, thành phố cần xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo các quy định hiện hành.

Nhằm hỗ trợ việc thực hiện quy định của pháp luật về báo cáo, sử dụng năng lượng đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cũng như việc kiểm tra, ra soát lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện đối với khách hàng là cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp và cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tại địa chỉ http://sudungdien.evn.com.vn.

Hệ thống này được đánh giá là một trong những công cụ hữu hiệu giúp cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo dõi, phân tích đánh giá và tổng hợp trực tuyến tình hình tiêu thụ điện của các đơn vị thuộc địa bàn quản lý.  

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google