Hà Nội: Tiết kiệm điện là tiêu chí thi đua, khen thưởng

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
(HNMO)- UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, công sở thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tiết kiệm điện. 

Nội dung sử dụng điện tiết kiệm được đưa vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua, khen thưởng hằng năm; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định về tiết kiệm điện.

Chủ tịch UBDN TP cũng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12-12-2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới các phương tiện, thiết bị; xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; quy chế về việc thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành của pháp luật và thành phố.

Đối với chiếu sáng công cộng, áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện. 

Lắp đặt, vận hành trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động; thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng xây dựng mới để điều chỉnh lượng ánh sáng, cường độ chiếu sáng theo khung thời gian đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ, khuyến khích sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng.

Các giải pháp tiết kiệm điện được khuyến khích sử dụng là tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử các thiết bị điện; tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật sự cần thiết; hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong giờ cao điểm...

Các cơ sở dịch vụ, thương mại nhà hàng, khách sạn... tuân thủ nghiêm các quy định về chiếu sáng tiết kiệm điện; sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực tại địa phương trong trường hợp thiếu điện...
 
 
B.H
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google