Đắk Nông: Đưa chương trình tiết kiệm điện vào nhà trường

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google

Buổi sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học trên địa bàn huyện Đắk Rlấp.

Buổi sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học trên địa bàn huyện Đắk Rlấp.
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google