Khai mạc Tuần lễ công trình hiệu quả năng lượng Việt Nam 2018

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google

(Xây dựng) – Ngày 25/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khai mạc Tuần lễ công trình hiệu quả năng lượng Việt Nam (HQNL) 2018 được tổ chức bởi Mạng lưới HQNL Việt Nam (EEN-Vietnam) phối hợp cùng Viện Goethe Hà Nội. Tuần lễ hướng đến mục tiêu thúc đẩy năng lượng bền vững trong lĩnh vực công trình xây dựng tại Việt Nam trong cả vòng đời công trình.

Toàn cảnh phiên khai mạc.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu. Việt Nam cũng đã đã tiến hành Chiến lược phát triển xanh quốc gia, đưa ra các kế hoạch hành động nhằm giảm lượng khí thải nhà kính 8 - 10% (trong giai đoạn 2011 - 2020) so với năm 2010, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng trên 1 đơn vị GDP 1 - 1.5% mỗi năm.

Đô thị hóa một cách bền vững là một trong những giải pháp từ chiến lược quốc gia khi nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong ngành Xây dựng gia tăng đáng kể với sự tăng trưởng của tỷ lệ đô thị chiếm 35.7% trong năm 2015 (Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và định hướng, nhiệm vụ, kế hoạch của Bộ Xây dựng năm 2016) và dự đoán tăng thêm 6.01% vào năm 2020.

Trong khi đó, Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình HQNL (QCVN 09:2017/BXD) đã được ban hành năm 2018 bởi Bộ Xây dựng, cập nhật so với phiên bản QCVN 09:2013/BXD và được kì vọng làm cơ sở thúc đẩy áp dụng thực tiễn nhằm cải thiện môi trường xây dựng bền vững, đặc biệt là các công trình HQNL.

Đồng thời, luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 và danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã thể hiện rằng các cơ sở tiêu thụ năng lượng cần có kế hoạch sử dụng và vận hành có kế hoạch đảm bảo mức tiêu thụ năng lượng hiệu quả và hợp lý.

Vấn đề đặt ra ở đây là công trình cần được thiết kế - xây dựng – vận hành như thế nào để đảm bảo tối ưu hóa tiện nghi cho người sử dụng trong khi tối thiểu tiêu dùng năng lượng, tài nguyên, giảm tác động đến môi trường. Điều này đòi hỏi sự tham gia của tất cả các bên ngay từ giai đoạn ban đầu trong quá trình hình thành đến khi kết thúc các dự án xây dựng.

Trên cơ sở đó, đòi hỏi nhu cầu phát triển hợp tác nhằm đóng góp chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm (thiết kế, kỹ thuật, mô phỏng, vật liệu, giải pháp, công nghệ, kỹ thuật tư vấn...) mang lại giá trị cao nhất cho hiệu quả sử dụng vận hành năng lượng trong các công trình ở điều kiện khí hậu nhiệt đới như Việt Nam.

Do đó, EEN-Vietnam phối hợp với Viện Goethe tổ chức Tuần lễ công trình HQNL Việt Nam, với sự hợp tác tham gia từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng, cung cấp giải pháp kỹ thuật, Hội ngành nghề, trường đại học nhằm mang đến các dự án trình diễn điển hình, giải pháp, sáng kiến kỹ thuật trong và ngoài nước phù hợp với điều kiện khí hậu, tính ứng dụng cao, phù hợp với thị trường xây dựng Việt Nam.

Ông Mr. Nikolaus Goetze CEO, GMP International GmbH Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các công trình tại Việt Nam.

Tuần lễ diễn ra từ thứ 7 ngày 25/8 đến 01/9 với 3 mục đích chính: Trình diễn những công trình HQNL/bền vững, giải pháp/công nghệ/nghiên cứu đổi mới sáng tạo tiêu biểu nhất hiện nay tại Việt Nam, nâng cao nhận thức về lợi ích và bản chất của môi trường xây dựng bền vững thông qua trình diễn mô hình và trình bày sinh động, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác từ những chuyên gia, tổ chức đi đầu trong lĩnh vực trong và ngoài nước.

Một số nghiên cứu, mô hình công trình nổi bật trưng bày tại triển lãm.

Tuần lễ còn diễn ra nhiều hoạt động sự kiện như trình diễn, trưng bày mô hình các dự án tiêu biểu, tọa đàm trao đổi về công trình và bền vững, thảo luận phim và khởi động Chương trình thực tập sinh kỹ sư năng lượng Future Engineers.

Thanh Tùng

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google