Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, tiềm năng ứng dụng thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng"

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google

Ngày 12/7/2018, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN "Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, tiềm năng ứng dụng thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng phù hợp cho các công trình xây dựng ở Việt Nam" do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (TP. Hồ Chí Minh) thực hiện. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và môi trường Bộ Xây dựng.

 

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nguyễn Công Thịnh phát biểu kết luận

 

 

Báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu, đại diện nhóm tác giả - bà Lý Thị Thúy Hương cho biết, đây là nhiệm vụ KHCN nhằm đánh giá hiện trạng và tiềm năng ứng dụng thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng phù hợp cho các công trình xây dựng ở Việt Nam, đồng thời nghiên cứu các cơ chế, chính sách và nguồn lực ứng dụng công nghệ cao cho tòa nhà, công trình xanh.

Thực hiện nhiệm vụ này, nhóm tác giả đã tiến hành thu thập tài liệu, nghiên cứu các công nghệ tiết kiệm năng lượng được sử dụng trong các tòa nhà trong nước và quốc tế; phân tích đánh giá hiện trạng, kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong các tòa nhà; khảo sát đánh giá hiện trạng và tiềm năng ứng dụng công nghệ trong các tòa nhà, công trình xanh ở Việt Nam. 

Nhóm nghiên cứu đã tập trung phân tích các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng hiện nay được sử dụng trong 5 loại hình công trình (Văn phòng, bệnh viện, khách sạn, siêu thị - trung tâm thương mại, trường học) thông qua các hệ thống: Hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí, cung cấp nước nóng, lớp vỏ công trình, quản lý năng lượng; phát điện từ năng lượng tái tạo và các hệ thống khác.

Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và tiềm năng ứng dụng công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà, công trình xanh đối với 30 tòa nhà thuộc 5 loại hình công trình nêu trên, có diện tích sàn từ 2.500m2 trở lên, theo phạm vi áp dụng của Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Các tiêu chí đánh giá gồm: Thời gian khai thác và vận hành; quy mô tiêu thụ năng lượng trong năm, suất tiêu hao năng lượng; các hệ thống thiết bị, công nghệ sử dụng trong tòa nhà.

Sau quá trình khảo sát, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá và tổng hợp, so sánh kết quả đã cho thấy, các thiết bị tiêu thụ năng lượng ở các công trình được khảo sát đã đáp ứng phần nào hiệu suất năng lượng tối thiểu theo QCVN 09:2017/BXD. Các thiết bị công nghệ mới trên thị trường hiện nay rất đa dạng, mức tiết kiệm năng lượng ở từng hệ thống từ 5 - 50% so với công nghệ thông thường. Vì vậy, khi các công nghệ mới được ứng dụng vào các công trình xây dựng sẽ mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng. Tiềm năng ứng dụng các thiết bị, công nghệ cho các công trình xây dựng khoảng 20 -30%.

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện nhiệm vụ đã kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước về việc tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu, áp dụng rộng rãi QCVN 09:2017/BXD; thí điểm công trình mẫu; khuyến khích đầu tư công trình xanh, có chính sách ưu đãi đối với công trình ứng dụng năng lượng tái tạo; trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ chuyên môn.

Bên cạnh việc đóng góp các ý kiến để giúp nhóm tác giả hoàn thiện Báo cáo tổng hợp thực hiện nhiệm vụ, các chuyên gia phản biện và các thành viên Hội đồng cũng đánh giá cao ý nghĩa của việc thực hiện nhiệm vụ này trong trong bối cảnh hiện nay, đồng thời ghi nhận nỗ lực của nhóm tác giả.

Theo chuyên gia phản biện TS. Nguyễn Trung Hòa, nhóm tác giả đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao, đã khảo sát, đánh giá tương đối kỹ lưỡng về hiện trạng và tiềm năng ứng dụng công nghệ thiết bị tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà, công trình xanh đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Tuy nhiên, Báo cáo cần bố cục hợp lý hơn, cần số hóa các số liệu trong sổ tay và chỉnh sửa một số lỗi về sử dụng thuật ngữ.

Tóm tắt lại các ý kiến đóng góp của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Công Thịnh cho rằng, nhóm tác giả đã thực hiện đầy đủ các công việc theo Hợp đồng, Báo cáo tổng hợp có nhiều thông tin, đạt yêu cầu chất lượng.

Để nâng cao chất lượng Báo cáo, ông Nguyễn Công Thịnh đề nghị nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Hội đồng, và làm rõ hơn về phương pháp khảo sát, các thiết bị sử dụng trong quá trình khảo sát, tiến hành số hóa danh mục thiết bị khoa học công nghệ trong sổ tay đồng thời đưa ra các kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, chuẩn hóa các thuật ngữ...

Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ và đánh giá đạt kết quả xếp loại Khá.
 

Trần Đình Hà

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google