Xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị trung tâm, mang tầm vóc châu lục

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Dự kiến Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 9/2020. Mục tiêu của đồ án là quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ trở thành đô thị trung tâm vùng, mang tầm vóc châu Á.

Là thành phố ven biển, Đà Nẵng thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước hàng năm, tạo nguồn thu nhập cho người dân tại đây. Bên cạnh đó, ngành hàng vận tải đường biển và cảng biển đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của thành phố. Năm 2019, nguồn thu thuế trực tiếp từ các hoạt động vận tải, kinh doanh, xuất nhập khẩu có qua cảng Đà Nẵng đạt 3.400 tỷ đồng. Việc Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được xem xét, phê duyệt sẽ đảm bảo phát triển Đà Nẵng bền vững, lâu dài, xứng tầm với vai trò, vị trí của thành phố theo đúng kỳ vọng của Chính phủ và người dân.

Sau gần 5 năm triển khai quy hoạch với nhiều bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt với những điều chỉnh, bổ sung theo các góp ý, phản biện tại Hội nghị thẩm định mới đây, dự kiến đồ án sẽ được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 9/2020.

Theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng được chia thành 3 vùng đặc trưng là vùng ven mặt nước, vùng lõi xanh, vùng sườn đồi và vùng sinh thái; thể hiện rõ nét việc hình thành cấu trúc mới cho đô thị với các điểm nhấn như đô thị sân bay, đô thị đại học, đô thị cảng biển.

Theo đồ án quy hoạch, sẽ xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị trung tâm vùng, mang tầm vóc châu Á

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đồ án được nghiên cứu, xây dựng một cách công phu, chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về phát triển đô thị; bám sát định hướng lãnh đạo của các cấp có thẩm quyền; tiếp thu rất nhiều các ý kiến đóng góp, tham gia của các Bộ, ngành, các hội nghề nghiệp, các chuyên gia và ý kiến cộng đồng. Do đó, những nội dung như cải tạo chuyển đổi công năng cảng Tiên Sa và xây dựng cảng Liên Chiểu là một trong những điểm then chốt nằm trong Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia.

Ngay từ khi được đưa ra lấy ý kiến góp ý công khai trong mọi tầng lớp xã hội, Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân thành phố Đà Nẵng.

(http://nangluongsachvietnam.vn)

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google