Đà Nẵng xây dựng thành phố theo hướng đô thị sinh thái

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
TP Đà Nẵng sẽ triển khai đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với mục tiêu phát triển thành phố theo hướng đô thị sinh thái.

Ảnh minh họa

Đà Nẵng là thành phố đầu tiên trên cả nước xây dựng một hình mẫu về thành phố môi trường. Sau hơn 10 năm thực hiện đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường”, Đà Nẵng đã bước đầu đạt được những kết quả tốt với 7/10 tiêu chí đạt mục tiêu đề ra.

Ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của người dân TP được nâng cao; 13/15 điểm nóng ô nhiễm được xử lý triệt để, 2 điểm nóng phức tạp được kiềm chế; quy hoạch chất thải rắn đô thị, quy hoạch thoát nước đến năm 2030 tầm nhìn 2045; hoàn thành cơ bản các công trình xử lý nước thải sinh hoạt đô thị tập trung; nhiều mô hình, cách làm hay để bảo vệ môi trường được triển khai hiệu quả trong cộng đồng như: phong trào Ngày chủ nhật xanh, khu dân cư không rác, câu lạc bộ thu gom rác bãi biển…

Một số chỉ tiêu quản lý đạt kết quả nổi bật như: tỉ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch là 99%, tỉ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn là 83,5%; tỉ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong không khí được xử lý đạt chuẩn là 100%...

Những nỗ lực của thành phố được ghi nhận qua nhiều giải thưởng về môi trường: Thành phố carbon thấp (2012); Thành phố phong cảnh châu Á (2013); Thành phố xuất sắc trong chuyển đổi (2015); Thành phố xanh quốc gia của Việt Nam (2018).

Ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, UBND TP Đà Nẵng triển khai đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với mục tiêu phát triển thành phố theo hướng đô thị sinh thái nhằm đề ra lộ trình, quan điểm, mục tiêu, chính sách và các dự án, nhiệm vụ ưu tiên xây dựng thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030 đặt ra 4 nhóm tiêu chí với 27 thông số: nhóm chỉ thị về phòng ngừa ô nhiễm (6 thông số); nhóm chỉ thị về cải thiện môi trường (10 thông số); nhóm chỉ thị về bảo tồn thiên nhiên (5 thông số); nhóm chỉ thị về tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức (6 thông số). Đồng thời, đề án cũng đề xuất các chương trình, dự án "Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường" cũng như các giải pháp để thực hiện đề án hiệu quả.

Theo ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong giai đoạn tới, Đà Nẵng cần đảm bảo các quan điểm, mục tiêu, lộ trình của đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường" giai đoạn 2021 – 2030 phù hợp với quan điểm, mục tiêu phát triển chung của cả nước. Là thành phố ven biển với trọng tâm phát triển du lịch cùng công nghiệp công nghệ cao – nông nghiệp, việc tiếp tục xây dựng và thực hiện đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường" giai đoạn 2021 – 2030 rất có ý nghĩa và cần thiết trong giai đoạn phát triển 10 năm tới. Với vai trò là trung tâm của khu vực miền Trung – Tây Nguyên trên nhiều lĩnh vực, Đà Nẵng cần nhận thức được ý nghĩa của việc liên kết vùng là tất yếu nhằm khai thác được tối đa lợi thế của địa phương trong mối quan hệ gắn hết với các địa phương lân cận; phát triển kinh tế dựa trên sự bảo tồn, khai thác bền vững hệ sinh thái biển, chú trọng kiểm soát ô nhiễm biển và đại dương, chất thải nhựa trên biển, chú trọng các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, carbon thấp.

Xuân Thủy (nangluongsachvietnam.vn)

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google