ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020: Thúc đẩy chia sẻ sáng kiến, hợp tác phát triển đô thị thông minh

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google

Diễn đàn cấp cao đô thị thông minh ASEAN năm 2020 do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đồng chủ trì tổ chức với sự phối hợp của Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Ban Thư ký ASEAN, UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND TP. Đà Nẵng.

ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020: Thúc đẩy chia sẻ sáng kiến, hợp tác phát triển đô thị thông minh - Ảnh 1.

Sự kiện thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực đô thị thông minh

Với mục tiêu thúc đẩy việc chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm và hợp tác giữa các đô thị của Việt Nam với mạng lưới đô thị trong khu vực ASEAN, qua đó đẩy nhanh tiến trình triển khai hiệu quả Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị, diễn đàn mang chủ đề "Đô thị thông minh - Hướng tới cộng đồng, bản sắc và phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng", là một trong những dấu mốc quan trọng trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Phát triển đô thị thông minh bền vững là hướng đi tất yếu

Sau gần 35 năm đổi mới, quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả. Khu vực đô thị không chỉ thúc đẩy nhanh tăng trưởng GDP mà còn góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trong dài hạn. Hệ thống đô thị đã tạo ra các cực tăng trưởng trong khu vực, ngày càng khẳng định vai trò trung tâm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, đào tạo và y tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, thời gian qua cũng cho thấy, hệ thống đô thị của Việt Nma phát triển còn thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo khả năng liên kết trong từng đô thị, giữa các đô thị và giữa khu vực đô thị với khu vực nông thôn, chênh lệch phát triển và thu nhập giữa các vùng chậm được thu hẹp, nhiều vấn đề xã hội, ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông chưa được giải quyết...

Để giải quyết những tồn tại, hạn chế trên, một trong những giải pháp là cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, phát triển đô thị trong thời gian tới trên cơ sở tận dụng tốt nhất những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Do đó, phát triển đô thị thông minh bền vững sẽ là hướng đi tất yếu, là nhu cầu cấp thiết trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam.

Nhiều hội thảo chuyên đề quy mô lớn, tập trung vào các lĩnh vực then chốt trong xây dựng đô thị thông minh

Diễn đàn cấp cao Đô thị thông minh ASEAN năm 2020 thu hút sự quan tâm và tham gia của các đại biểu cấp cao đến từ các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan phụ trách đô thị thông minh của Việt Nam và các nước thành viên ASEAN. Sự kiện còn có sự góp mặt của các chuyên gia cố vấn chiến lược, các nhà tư vấn công nghệ hàng đầu khu vực cùng đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực như xây dựng, bất động sản, công nghệ thông tin và viễn thông, năng lượng và tiện ích, vận tải và logistics, tài chính - ngân hàng, y tế, giáo dục, sản xuất...

Trong khuôn khổ của diễn đàn còn có 5 hội thảo chuyên đề với quy mô lớn, tập trung vào các lĩnh vực then chốt trong xây dựng đô thị thông minh như: quy hoạch và quản lý đô thị thông minh; phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho đô thị thông minh, giao thông thông minh, năng lượng thông minh, dịch vụ thông minh, triển lãm các mô hình, công nghệ tiêu biểu cho đô thị thông minh với sự tham gia của các địa phương và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Hội thảo chuyên đề 1 với chủ đề "Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị" tập trung vào thảo luận về các vấn đề như: phát triển liên kết vùng trên cơ sở các đặc trưng đô thị, xây dựng tầm nhìn dài hạn và quy hoạch định hướng phát triển đô thị thông minh, quản lý quá trình phát triển của đô thị, nâng cao khả năng dự báo, đảm bảo khả năng chủ động thích ứng với các biến động, thiết lập chiến lược xây dựng kế hoạch tổng thể cho thành phố thông minh, hợp tác liên thành phố trong xây dựng đô thị thông minh và cơ chế tham vấn.

Hội thảo chuyên đề 2 với chủ đề "Phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho đô thị thông minh" tập trung thảo luận về các vấn đề như: phát triển nền tảng dùng chung cho phát triển đô thị thông minh và Chính phủ điện tử, xây dựng kiến trúc dữ liệu và hệ thống dữ liệu liên thông, tổ chức thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu cho thành phố, chiến lược phát triển mạng Wi-Fi cho đô thị thông minh, trung tâm điều hành tập trung đô thị thông minh, các ứng dụng và giải pháp công nghệ quản lý hạ tầng đô thị thông minh.

ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020: Thúc đẩy chia sẻ sáng kiến, hợp tác phát triển đô thị thông minh - Ảnh 2.

Các hội thảo chuyên đề với quy mô lớn, tập trung vào các lĩnh vực then chốt trong xây dựng đô thị thông minh

Hội thảo chuyên đề 3 với chủ đề "Phát triển các dịch vụ thông minh tại các đô thị trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia" tập trung thảo luận về các vấn đề như: nâng cao năng lực tiếp cận và sử dụng dịch vụ số của người dân, một số giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển xác thực, định danh số, phát triển các tiện ích đô thị thông minh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, sự tham gia của giới trẻ và không gian sáng tạo, khởi nghiệp.

Hội thảo chuyên đề 4 với chủ đề "Năng lượng thông minh trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị" tập trung thảo luận về các vấn đề như: vai trò của các bên liên quan trong phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và hiệu quả cho các đô thị, cơ hội và thách thức trong phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo và hiệu quả nguồn lực cho các đô thị, quản lý và giám sát tiêu thụ năng lượng hiệu quả tại các tòa nhà và giải pháp công nghệ.

Hội thảo chuyên đề 5 với chủ đề "Giao thông thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị" tập trung thảo luận về các vấn đề như: giao thông thông minh với những thách thức và giải pháp cho các đô thị thông minh, tối ưu hóa hạ tầng giao thông nhằm cải thiện hiệu quả quản lý, ứng đụng công nghệ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết các thách thức về giao thông, kinh nghiệm xây dựng trung tâm điều hành giao thông thông minh, cơ hội và thách thức trong phát triển xe điện và hệ thống phương tiện công cộng.

Một số hình ảnh tại không gian triển lãm trong khuôn khổ sự kiện:

ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020: Thúc đẩy chia sẻ sáng kiến, hợp tác phát triển đô thị thông minh - Ảnh 3.
ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020: Thúc đẩy chia sẻ sáng kiến, hợp tác phát triển đô thị thông minh - Ảnh 4.
ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020: Thúc đẩy chia sẻ sáng kiến, hợp tác phát triển đô thị thông minh - Ảnh 5.
ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020: Thúc đẩy chia sẻ sáng kiến, hợp tác phát triển đô thị thông minh - Ảnh 6.
ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020: Thúc đẩy chia sẻ sáng kiến, hợp tác phát triển đô thị thông minh - Ảnh 7.
ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020: Thúc đẩy chia sẻ sáng kiến, hợp tác phát triển đô thị thông minh - Ảnh 8.
ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020: Thúc đẩy chia sẻ sáng kiến, hợp tác phát triển đô thị thông minh - Ảnh 9.
ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020: Thúc đẩy chia sẻ sáng kiến, hợp tác phát triển đô thị thông minh - Ảnh 10.
P.L (VTVonline)
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google