Tập huấn và Chuyển giao ‘Hệ thống Phần mềm Quản lý Cơ sở Dữ liệu về Hiệu quả Năng lượng Công trình Xây dựng’ (BEPD)

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Cơ sở Dữ liệu Quốc gia đầu tiên về Hiệu năng các Công trình Xây dựng ở Việt Nam (BEPD) (ảnh chụp màn hình)
Cơ sở Dữ liệu Quốc gia đầu tiên về Hiệu năng các Công trình Xây dựng ở Việt Nam (BEPD) (ảnh chụp màn hình)
Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam đã phối hợp cùng với Bộ Xây dựng tổ chức buổi tập huấn và chuyển giao “Hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng công trình xây dựng” tại Hà Nội ngày 9/6/2017.

Phần mềm là công cụ hữu ích hỗ trợ Bộ Xây dựng và các Sở Xây dựng địa phương lưu trữ, quản lý, bổ sung dữ liệu, khai thác thông tin và trích xuất các báo cáo về sử dụng năng lượng của tòa nhà trên cả nước.

Trước đó, Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam – Dự án thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong ngành xây dựng – do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, đã phối hợp thành công với các Sở Xây dựng của 5 thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, để thu thập số liệu thống kê và thực hiện khảo sát chi tiết hiệu quả năng lượng của các tòa lớn với tổng diện tích sàn từ 2.500m2 (thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - QCVN 09:2013/BXD).

Trên cơ sở phân tích các dữ liệu thu thập được từ khảo sát trên, Chương trình đã tập hợp các dữ liệu để xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia đầu tiên về Hiệu năng các Công trình Xây dựng ở Việt Nam (BEPD). Dữ liệu hiện chứa dữ liệu thống kê về các tòa nhà lớn do các Sở Xây dựng phối hợp thu thập, cũng như dữ liệu khảo sát năng lượng chi tiết các tòa nhà tại 3 vùng khí hậu đại diện của Việt Nam mà Chương trình đã thực hiện.

Cuối buổi tập huấn, Chương trình và Bộ Xây dựng đã chuyển giao cho đại diện Sở Xây dựng của 5 thành phố trên toàn bộ thông tin tài khoản và dữ liệu về tòa nhà mà Chương trình đã thu thập tại địa phương mình. Các địa phương khác chưa có số liệu được hướng dẫn để tạo tài khoản, tiến hành nhập liệu và quản lý dữ liệu về công trình xây dựng trên địa bàn.
 
Một số hình ảnh của buổi tập huấn và chuyển giaoChia sẻ bài viết   Facebook   Google