Những kết quả vượt trội của dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Ngày 4/2/2021, Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam (dự án EECB) tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện dự án đến năm 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện trong năm 2021.Ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường (Bộ Xây dựng), Giám đốc dự án EECB phát biểu tại cuộc họp
 
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án EECB, dự án đã đạt và vượt mục tiêu ở 11/14 kết quả đầu ra (còn 1/14 kết quả chưa đánh giá, 2/14 kết quả đầu ra đang tiếp tục được hoàn thiện), trong đó đã hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng: góp ý kiến cho Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; góp ý kiến cho Luật Xây dựng sửa đổi; soạn thảo 5 tiêu chuẩn về đặc tính hiệu quả năng lượng của vật liệu xây dựng và hoàn thành dự thảo 6 tiêu chuẩn về định mức hiệu quả năng lượng trong công trình; cập nhật các định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình hiệu quả năng lượng.

Dự án EECB hiện đang hỗ trợ Bộ Xây dựng sửa đổi Nghị định quản lý dự án và quản lý chất lượng công trình hướng dẫn Luật Xây dựng sửa đổi, Thông tư về khuyến khích phát triển công trình hiệu quả năng lượng; hỗ trợ Bộ Công thương sửa đổi bổ sung Nghị định 21 hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; góp ý cho việc nâng cấp website tietkiemnangluong.xaydung.gov.vn; công bố cơ sở dữ liệu (CSDL) các loại sản phẩm vật liệu xây dựng và thiết bị công trình hiệu quả năng lượng trên website của Bộ Xây dựng và tập huấn sử dụng CSDL này...
Dự án cũng hoàn thành khảo sát tiêu thụ năng lượng ở 250 công trình; hoàn thành tham vấn thí điểm đo lường, chứng nhận công trình hiệu quả năng lượng và công khai thông tin về sử dụng năng lượng trong công trình; xây dựng hướng dẫn thiết kế tiết kiệm năng lượng đạt quy chuẩn Việt Nam; dự thảo sơ bộ cơ chế khuyến khích phát triển công trình cao tầng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong khuôn khổ dự án, nhiều khóa tập huấn được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, trong đó có 5 lớp tập huấn về tăng cường năng lực thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình tiết kiệm năng lượng cho học viên là cán bộ, tư vấn kỹ thuật thiết kế, thẩm định, giám sát thi công, 3 lớp tập huấn tăng cường năng lực cải tạo công trình hiệu quả năng lượng.Bà Sitara Syed - Phó Trưởng đại diện Thường trực UNDP tại Việt Nam phát biểu tại cuộc họp
 
Dự án EECB cũng lựa chọn thêm 4 công trình cải tạo tham gia dự án trình diễn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng; nghiên cứu hiệu năng của các công trình bổ sung và lập báo cáo đánh giá hiệu năng công trình, khuyến nghị giảm mức tiêu thụ năng lượng; ngoài ra hỗ trợ kỹ thuật 17 công trình. BQL dự án cũng đã chủ động, tích cực đóng góp, hỗ trợ sự kiện Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu tổ chức tháng 6/2018 tại Đà Nẵng, sự kiện Hiệu quả năng lượng trong ngành Xây dựng, hỗ trợ sự kiện Diễn đàn cấp cao về năng lượng do Chính phủ Việt Nam tổ chức và Diễn đàn Đô thị thông minh do Bộ Xây dựng tổ chức; hỗ trợ Bộ Xây dựng tổ chức Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2020.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và những năm trước đó, trong năm 2021, BQL đặt mục tiêu hoàn thành các kết quả cam kết của dự án, và có các  hoạt động chính như sau: thực hiện công tác đóng dự án; tiếp tục hỗ trợ sửa đổi Nghị định về khuyến khích công trình hiệu quả năng lượng và đô thị xanh, tổ chức các hội thảo tham vấn liên quan; trình Bộ Khoa học và công nghệ thẩm định và công bố 6 tiêu chuẩn về đường tiêu thụ năng lượng đặc trưng và định mức tiêu thụ năng lượng trong công trình; hoàn thiện các báo cáo đánh giá và giám sát kết quả thực hiện dự án. Bên cạnh đó, dự án sẽ tập trung hoàn thành báo cáo xây dựng đường tiêu thụ năng lượng đặc trưng, định mức năng lượng và trình Bộ Xây dựng thông qua; hoàn thành cơ chế chứng nhận tiêu thụ năng lượng và công bố thông tin tiêu thụ năng lượng; hoàn thành xây dựng tài liệu hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình hiệu quả năng lượng, cải tạo công trình hiệu quả năng lượng; mở rộng đánh giá, xây dựng đường tiêu thụ năng lượng đặc trưng, định mức năng lượng cho một số loại hình công trình; hoàn thành nâng cấp phần mềm OTTV phiên bản web; hoàn thành xây dựng các bài học từ hợp phần trình diễn và chia sẻ các kết quả; thí điểm đánh giá chứng nhận công trình xanh một công trình do Dự án EECB hỗ trợ; đánh gía tiềm năng cải tạo công trình hiệu quả năng lượng trong giai đoạn tiếp theo.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đại diện các Bộ ngành Trung ương nhất trí với báo cáo cập nhật kết quả dự án đến năm 2020 và tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến giúp các bên liên quan hoàn thành tốt nhất những mục tiêu còn lại của Dự án theo đúng thời hạn đã cam kết với nhà tài trợ.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Trưởng đại diện UNDPtại Việt Nam  - Bà Sitara Syed - đánh giá cao nỗ lực của Bộ Xây dựng và các bên trong quá trình triển khai dự án EECB, khẳng định, sản phẩm của dự án cũng là sản phẩm của Bộ Xây dựng, của Chính phủ Việt Nam, do đó các bên liên quan cần phối hợp chặt chẽ, áp dụng linh hoạt các giải pháp khác nhau nhằm sử dụng hiệu quả nhất những kết quả, sản phẩm của dự án./.
Nguyễn Thị Hằng
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google