Công bố Kết quả Khảo sát Hiệu quả Sử dụng Năng lượng các Tòa nhà

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Các tòa nhà ở miền Nam có cường độ sử dụng điện tòa nhà (EUI­e) cao nhất cả nước, tiếp đến là miền Bắc và miền Trung. Tại khu vực phía Nam, chỉ số EUI­e trung bình của tòa nhà văn phòng là 133kWh/m2 mỗi năm và của trung tâm thương mai là 235.2kWh/m2/năm.
EUI­e của tòa nhà văn phòng ở miền Bắc là 108.9 kWh/m2/năm và ở miền Trung là 52.6 kWh/m2/năm; EUI­e tương ứng của trung tâm thương mại là 122.5 kWh/m2/năm và 88.7 kWh/m2.

Đây là kết quả khảo sát được Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam công bố tại hội thảo diễn ra ngày 31/3/2017 ở thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam và Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minhh phối hợp tổ chức. Ngoài việc công bố kết quả khảo sát hiệu quả năng lượng của các tòa nhà, hội thảo còn đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu năng công trình.

Từ năm 2015, Chương trình đã cùng với các sở xây dựng địa phương lập thống kê 1,430 công trình với diện tích sàn trên 2.500 m­2 tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ - đại diện cho ba vùng khí hậu đặc trưng của Việt Nam. Sau đó, Chương trình chọn mẫu và thực hiện khảo sát chi tiết đối với 280 công trình tại 5 thành phố trên, nhằm thu thập và phân tích số liệu về hiệu quả năng lượng tòa nhà để xác định Đường cơ sở năng lượng, xây dựng hạ tầng phần mềm quản lý Cơ sở Dữ liệu về Hiệu quả Năng lượng Công trình Xây dựng (BEPD), và hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc đưa ra các chính sách và quy định liên quan trong ngành xây dựng tại Việt Nam.

Tại hội thảo, tiến sỹ Trần Thanh Liễn, đại diện nhóm chuyên gia của chương trình, đã trình bày kết quả nghiên cứu về Đường cơ sở tiêu thụ năng lượng của các loại tòa nhà điển hình và đưa ra các khuyến nghị về chính sách và kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của tòa nhà.

Tiến sỹ Nguyễn Trung Hòa – Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường, Bộ Xây dựng, Trưởng nhóm tư vấn của Chương trình – đã trình bày một số chính sách đề xuất thúc đẩy thị trường công trình xanh theo dự thảo Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành xây dựng. Đại diện của Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) và các công ty Crestron-Udictech, Daikin Vietnam, AGC Asia Pacific và Honeywell Vietnam cũng chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu các công nghệ sử dụng cho công trình hiệu năng cao tại hội thảo.

Hơn 100 đại biểu đã tham dự hội thảo, trong đó bao gồm đại diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Năng, các công ty tư vấn, các nhà đầu tư và các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và tiết kiệm năng lượng.

Tải bài trình bày của hội thảo: https://winrockinternational1.box.com/s/jhvs1g5ybdziohkdj98vvt6zx542aer7 

Bảng tóm tắt cường độ sử dụng điện tòa nhà cho 6 loại công trình tại 3 vùng khí hậu đặc trưng của Việt Nam 

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google