Hà Nội phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2021

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google

Ngày 10/03/2021 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND 58/KH-UBND, về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố năm 2021. 

Năm 2021, Hà Nội phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 7-5-2020, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 230/KH-UBND, ngày 27-11-2020, của UBND thành phố ban hành về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; phấn đấu năm 2021 đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho từng khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn, bao gồm khu vực sản xuất công nghiệp, khu vực thương nghiệp, quản lý và tiêu dùng…

Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện; thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông; thực hiện tiết kiệm tại các hộ gia đình; thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; doanh nghiệp sản xuất. 

Đáng chú ý, Kế hoạch yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng, tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện, theo yêu cầu của cơ quan điện lực địa phương; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của cơ quan điện lực địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện…

Kế hoạch cũng giao cho Sở Công Thương Hà Nội chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Nguồn kinh phí sử dụng từ vốn ngân sách Nhà nước, nguồn đóng góp của doanh nghiệp tham gia và nguồn huy động hợp pháp khác.

 Mai Anh (https://tietkiemnangluong.com.vn/)

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google