Hàn Quốc tài trợ 6,4 triệu USD giúp Việt Nam tiết kiệm năng lượng

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google

(Chinhphu.vn) – Thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn quốc tại Việt Nam, Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục tài trợ 6,4 triệu USD từ nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại hỗ trợ Việt Nam tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh.

 
Hàn Quốc tài trợ 6,4 triệu USD giúp Việt Nam tiết kiệm năng lượng - Ảnh 1.

Nếu tiết kiệm 2% điện năng tiêu thụ, mỗi năm các cơ sở tiêu thụ điện trọng điểm trên cả nước tiết kiệm được 1,4 tỷ kWh. Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp

Ngày 20/4, Hội thảo khởi động dự án "Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh" tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam, các chuyên gia trên lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, tăng trưởng xanh của Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương), sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp ưu tiên hàng đầu trong bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam.

Trong đó, công nghiệp là lĩnh vực tiêu thụ nhiều điện năng nhất trong cơ cấu nền kinh tế, chiếm hơn 50% tổng tiêu thụ điện. Đây cũng là lĩnh vực được dự báo còn nhiều dư địa tiết kiệm năng lượng, với khoảng từ 25-30%.

Theo đánh giá của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nếu 2.900 cơ sở tiêu thụ điện trọng điểm tiết kiệm chỉ 2% lượng điện năng tiêu thụ thì mỗi năm cả nước sẽ tiết kiệm được 1,4 tỷ kWh. 

Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Để phát triển ổn định kinh tế - xã hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chương trình hành động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và tăng trưởng xanh. 

Trong đó nổi bật là Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

Cùng với đó, Việt Nam đang nỗ lực chung tay với cộng đồng thế giới trong công cuộc ứng phó biến đổi khí hậu, với việc tham gia vào Thỏa thuận Paris. 

Để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu này, trong những năm qua, Bộ Công Thương và Chính phủ Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động hợp tác thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Cụ thể, giai đoạn 2018-2019, Bộ Công Thương hợp tác với KOICA thực hiện dự án "Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp".

Dự án đã góp phần tích cực trong việc xây dựng năng lực cho các cơ quan, đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm nâng cao năng lực cho các công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) về tìm kiếm dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng; kết nối các doanh nghiệp công nghiệp với đơn vị ESCO và đơn vị giải pháp tài chính thực hiện các dự án; khuyến nghị chính sách; thực hiện kiểm toán năng lượng tại một số cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm.  

Hàn Quốc tài trợ 6,4 triệu USD giúp Việt Nam tiết kiệm năng lượng - Ảnh 3.

Khởi động dự án thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam. Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp

Tiếp nối thành công này, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức KOICA tiếp tục hợp tác trong dự án "Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh".

Mục tiêu của dự án nhằm giảm cường độ năng lượng bằng cách cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp; đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính. 

Bên cạnh đó, khảo sát, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh để đóng góp hiệu quả vào Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, góp phần đạt mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính.

Dự án được triển khai từ 2021-2025 bao gồm 5 hợp phần chính với tổng kinh phí 6,4 triệu USD từ nguồn ODA không hoàn lại do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững Bộ Công Thương) và Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) là các đơn vị tham gia dự án.

Toàn Thắng 

 
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google