Nghiệm thu Nhiệm vụ “Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các quy định của QCVN 09:2013/BXD về các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả”

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
(MOC.GOV.VN) - Ngày 21/9/2017, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ “Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các quy định của QCVN 09:2013/BXD về các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả”. Thứ trưởng Lê Quang Hùng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Dự Hội nghị có các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Trung Hòa - Phó Chủ tịch Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam, chủ trì đề tài trình bày Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ “Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các quy định của QCVN 09:2013/BXD về các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả” (tức QCVN 09:2017/BXD).

Theo đó, phạm vị áp dụng của QCVN 09:2017/BXD về cơ bản vẫn giữ nguyên như QCVN 09:2013/BXD, quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình (văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, thương mại, dịch vụ, chung cư) có tổng diện tích sàn từ 2.500m2 trở lên. Đối tượng áp dụng của Quy chuẩn này gồm: “Lớp vỏ bao che công trình “đối với không gian có điều hòa không khí”; thông gió và điều hòa không khí; chiếu nắng, thiết bị chiếu sáng; gộp chung các nội dung của QCVN 09:2013/BXD về thang máy, thang cuốn, sử dụng điện năng, hệ thống cấp nước nóng; loại bỏ các nội dung sử dụng điện năng thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương.

TS. Nguyễn Trung Hòa cho biết, QCVN 09:2017/BXD là một trong những quy chuẩn nhận được sự hỗ trợ hiệu quả của nhiều tổ chức quốc tế. Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả chú trọng biên tập ngắn gọn xúc tích, lược bỏ những quy định chung chung, hiệu chỉnh những sai sót, in ấn của QCVN 09:2013/BXD, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của người sử dụng trên toàn quốc thông qua các đợt tập huấn, triển khai áp dụng QCVN 09:2013/BXD, ý kiến các Sở Xây dựng địa phương và các đơn vị có liên quan cũng như tổng kết kinh nghiệm quốc tế nhằm đơn giản hóa nội dung Quy chuẩn, để người sử dụng dễ hiểu, dễ áp dụng.

Về tài liệu viện dẫn, tác giả bổ sung câu dẫn đề theo quy định, sửa các lỗi đánh máy, ghi chính xác mã số và tên tiêu chuẩn, loại bỏ các tiêu chuẩn không được viện dẫn, đồng thời bổ sung những tiêu chuẩn, quy chuẩn được viện dẫn trong dự thảo Quy chuẩn, đặc biệt là những TCVN hoặc tiêu chuẩn nước ngoài đánh giá hiệu quả năng lượng của thiết bị, tiêu chuẩn nước ngoài có phần dịch tiếng Việt. Trong quá trình biên tập, tác giả cũng loại bỏ những thuật ngữ, đại lượng không xuất hiện trong dự thảo Quy chuẩn, bổ sung thuật ngữ, chữ viết tắt tiếng Anh.

Sau khi nghe Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ “Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các quy định của QCVN 09:2013/BXD về các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả”, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã đưa ra những ý kiến góp ý giúp tác giả hoàn thiện Báo cáo. Hầu hết ký kiến các thành viên Hội đồng đều ghi nhận nỗ lực của tác giả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và đánh giá cao kết quả của đề tài.

GS.TS Trần Ngọc Chấn - Hội Môi trường đô thị Việt Nam, chuyên gia phản biện nhận xét: So với QCVN 09:2013/BXD, Dự thảo QCVN 09:2017/BXD được sửa đổi, bổ sung chủ yếu ở các tiểu mục. Tác giả đã biên tập, lược bỏ những phần rườm rà, đồng thời đơn giản hóa nội dung của QCVN 09:2013/BXD nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng, đó là cách làm hợp lý. Ông Nguyễn Hồng Châu - Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Nam, chuyên gia phản biện đánh giá, tác giả đã dành nhiều thời gian và công sức rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các quy định của QCVN 09:2013/BXD về các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, với phương pháp hợp lý, có sự tiếp thu chọn lọc những ý kiến góp ý của các chuyên gia trong và ngoài nước cũng như tổng kết kinh nghiệm quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng - Chủ tịch Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đánh giá, dự thảo QCVN 09:2017/BXD mang tính cập nhật cao, bố cục hợp lý, ngắn gọn, xúc tích, có sự tổng hợp, đúc kết kinh nghiệm quý báu của quốc tế liên quan đến các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả để áp dụng vào thực tế Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng yêu cầu tác giả chuyển dịch đầy đủ sang tiếng Việt những quy chuẩn, tiêu chuẩn của nước ngoài được viện dẫn trong dự thảo QCVN 09:2017/BXD, đồng thời tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng để sớm hoàn thiện Báo cáo, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu nhiệm vụ “Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các quy định của QCVN 09:2013/BXD về các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả”, với kết quả đạt loại Xuất sắc.


Trần Đình Hà

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google