Thành phố Hồ Chí Minh: Phấn đấu tiết kiệm ít nhất 10% điện năng

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google

Để tiết giảm điện năng ít nhất 10%, theo ông Liêm, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng các quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị điện ít tiêu hao điện năng; tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về chủ trương tiết kiệm điện và nghiêm túc thực thi. Đồng thời, yêu cầu đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu để đánh giá về nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ, làm thành tích thi đua khen thưởng… Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc cắt giảm chi ít nhất 10% cho việc tiêu dùng điện của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách. Riêng các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 1% điện năng so với năm trước đó.

thanh pho ho chi minh phan dau tiet kiem it nhat 10 dien nang
thay thế, sửa chữa các trang thiết bị điện ít tiêu hao điện năng

Tại TP. Hồ Chí Minh, ngoài chủ trương tiết kiệm điện của UBND thành phố vừa mới ban hành, hàng năm Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đều đưa ra các giải pháp tiết kiệm điện như thay thế thiết bị ít tiêu hao điện năng, chương trình hộ gia đình tiết kiện điện, hưởng ứng giờ trái đất, phương pháp sử dụng điện hiệu quả… Những giải pháp tiết kiện điện không những mang lại hiệu quả về kinh tế cho người sử dụng điện mà còn góp phần làm thay đổi nhận thức về sử dụng điện tiết kiệm, góp phần bảo vệ môi trường đã được cộng đồng doanh nghiệp, người dân đồng thuận thực hiện.

Theo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2018, sản lượng điện thương phẩm của ngành điện thành phố đạt 24.270 triệu kWh, tăng 6,02% so với năm 2017. Tiết kiệm điện đạt 390 triệu kWh, chiếm 1,6% sản lượng điện thương phẩm. Tính riêng 2 tháng đầu năm, các hộ gia đình trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tiết kiệm được gần 74,5 triệu kWh. Các chương trình về tiết kiệm điệm đang được ngành điện lực thành phố nhân rộng đến nhiều cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư và phong trào tiết kiệm điện ngày càng được lan tỏa.

Năm 2018, toàn thành phố có 727.000 hộ gia đình tham gia chương trình tiết kiệm điện , tăng 10.766 hộ so với năm 2017, sản lượng điện tiết kiệm được là 395 triệu KW, tương đương 776 tỷ đồng... Trong đó có 15.648 hộ dân được công nhận "Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp quận/huyện" và 480 hộ được công nhận "Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp thành phố".

Phó giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Phương Đông cho biết, chương trình tiết kiệm điện tại thành phố đã và đang được triển khai quyết liệt từ các công sở, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Mặc dù hệ thống lưới điện tại thành phố có độ dự phòng cao (60% đối với cấp điện áp 22kV, trên 40% với cấp điện áp 110kV và trên 50% đối với cấp điện áp 220kV), hoàn toàn đáp ứng cho công suất tiêu thụ đỉnh (năm 2018 là 4.138MW) và cho giai đoạn sắp tới. Tuy nhiên, áp lực về nguồn điện cung cấp vẫn còn rất cao vì thế tiết kiệm điện vẫn là giải pháp tối ưu cần phải được thực hiện quyết liệt, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho người sử dụng điện và cho nhà nước.

Trần Thế

 

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google