Hội thảo tham vấn Dự thảo Kế hoạch hành động tiết kiệm năng lượng ngành Xây dựng và Thông tư hướng dẫn chứng nhận công trình hiệu quả năng lượng

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Ngày 22/9/2020, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Kế hoạch hành động tiết kiệm năng lượng ngành Xây dựng và Thông tư hướng dẫn chứng nhận công trình hiệu quả năng lượng. PGS.TS. Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Vũ Ngọc Anh cho biết, Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đã và đang phải đối mặt với những thách thức của quá trình phát triển, đặc biệt là vấn đề suy thoái tài nguyên, cạn kiệt các nguồn năng lượng hóa thạch, gia tăng phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường. Nhận thức được các vấn đề đó, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra các giải pháp theo định hướng phát triển bền vững, như Chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Bên cạnh đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 đã đưa ra nhiều điều khoản khuyến khích hoạt động đầu tư và chứng nhận công trình xây dựng sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển đô thị sinh thái, đô thị thông minh, đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. Để thực hiện các quy định, chương trình, kế hoạch trên, Bộ Xây dựng đã và đang thực hiện một loạt các nhiệm vụ; trong đó có dự thảo và đưa ra lấy ý kiến tại hội thảo Thông tư hướng dẫn chứng nhận công trình hiệu quả năng lượng (hướng dẫn Điều 10, khoản 4, Luật Xây dựng sửa đổi) và Kế hoạch hành động tiết kiệm năng lượng của ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2030, với mong muốn tiếp thu ý kiến của các bên liên quan nhằm hoàn thiện các dự thảo trước khi trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
Ông Vũ Ngọc Anh phát biểu khai mạc Hội thảo
 
Tham dự Hội thảo có đại diện các Cục, Vụ liên quan của Bộ Xây dựng, Bộ Công thương; các Sở Xây dựng; chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực xây dựng và năng lượng đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, hội nghề nghiệp; đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)… và các doanh nghiệp tư vấn xây dựng.
Ông Nguyễn Trung Hòa - cố vấn Dự án EECB (Bộ Xây dựng) trình bày dự thảo Thông tư hướng dẫn chứng nhận công trình hiệu quả năng lượng

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến. Theo đại diện Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng), chỉ nên sử dụng một khái niệm công trình xanh và phân thành công trình xanh cấp 1, cấp 2…; cần xây dựng bảng kiểm với các chỉ số cụ thể để tạo thuận lợi cho tổ chức đánh giá thực hiện việc đánh giá mức độ hiệu quả năng lượng của công trình…
Bà Phạm Thúy Loan - Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia cho biết, hiện nay trên toàn quốc đã có 149 công trình xây dựng được công nhận là công trình xanh, cho thấy sự hiện hữu của thị trường công trình xanh, với các chủ thể thị trường như chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đánh giá, tổ chức chứng nhận. Từ đó đặt ra vấn đề về quản lý thị trường này như thế nào để thị trường này phát triển lành mạnh, cần phải xây dựng các công cụ quản lý như quy định về năng lực của tổ chức đánh giá, tổ chức chứng nhận, các tiêu chí cứng về công nhận công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng; đưa ra các yêu cầu bắt buộc để đạt được mục tiêu tiết kiệm năng lượng…
Ông Đỗ Viết Chiến - Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng cần xây dựng bộ tiêu chí thống nhất về đánh giá công trình xanh, bên cạnh đó có các tiêu chí khuyến khích; cần quy định rõ trách nhiệm của tổ chức đánh giá, tổ chức chứng nhận, điều kiện năng lực của các tổ chức này.
Bên cạnh đó, có nhiều đại biểu tham gia ý kiến về việc mở rộng đối tượng áp dụng bao gồm cả chủ đầu tư tư nhân; quy định rõ những cơ chế ưu đãi (về vay vốn) đối với công trình xanh nahừm khuyến khích hoạt động phát triển công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng.
Các đại biểu tham dự Hội thảo
 
Kết thúc Hội thảo, thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, ông Vũ Ngọc Anh cảm ơn các đại biểu đã tham dự đông đủ, thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến giá trị để ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo trước khi ban hành.
 
Nguyễn Thị Hằng
 
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google