Kỳ III: Đề xuất và kiến nghị xây dựng đường định mức năng lượng

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Với sự hỗ trợ của dự án EECB, Bộ Xây dựng đã thực hiện khảo sát, phân tích và bước đầu hình thành dự thảo Định mức năng lượng cho một số loại tòa nhà, bao gồm công sở hành chính nhà nước, văn phòng cho thuê, khách sạn 2-3 sao, khách sạn 4-5 sao, trung tâm thương mại và dịch vụ tại 3 miền của Việt Nam (Bắc, Trung và Nam).

Sử dụng Định mức năng lượng tòa nhà, chúng ta có thể quản lý năng lượng sử dụng trong các tòa nhà thông qua các hoạt động sau: (i) Thẩm định, cấp phép xây dựng mới hoặc cải tạo các tòa nhà có diện tích sàn lớn hơn hoặc bằng 2500m2. Khi đó, tổng năng lượng điện sử dụng trong các công trình phải thấp hơn Định mức năng lượng của tòa nhà cùng loại; (ii) Đánh giá, phân hạng, chứng nhận Công trình hiệu quả năng lượng (dán nhãn năng lượng) thông qua việc so sánh năng lượng sử dụng với Định mức năng lượng; (iii) Điều chỉnh cách quản lý sử dụng điện theo hộ gia đình (4 người) bằng quy mô diện tích sàn sử dụng. Đây là cách quản lý phổ biến trên thế giới có nhiều ưu thế so với cách làm hiện nay. Điều này cần phải có sự phối hợp của Bộ Xây dựng với Bộ Công thương để thống nhất và quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật. 

Trên cơ sở các kết quả hoạt động của dự án EECB, Bộ Xây dựng cần phối hợp với Bộ Công thương xem xét và ban hành Định mức năng lượng tòa nhà theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, làm cơ sở cho việc thẩm định thiết kế, quản lý sử dụng năng lượng trong các tòa nhà, chứng nhận Công trình hiệu quả năng lượng.

Mặc dù đã có kết quả Định mức năng lượng cho một số loại công trình, song Bộ Xây dựng cần bố trí nguồn lực để tổ chức khảo sát, phân tích và thiết lập Định mức năng lượng cho các loại chung cư và một số loại công trình khác như bệnh viện, cơ sở y tế, trường học… Hơn thế, việc tổ chức khảo sát, bổ sung cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng trong các công trình xây dựng cần được thực hiện thường xuyên nhằm cập nhật và hoàn thiện Định mức năng lượng tòa nhà (thông thường 05 năm/lần). Dự án EECB đã xây dựng phần mềm cập nhật cơ sở dữ liệu về năng lượng sử dụng trong các tòa nhà và chúng cần phải được tổ chức quản lý và vận hành thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.
Nguyễn Thị Hằng
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google