Giới thiệu Tài liệu hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả được Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày
28/12/2017 và có hiệu lực chính thức từ ngày 1/6/2018. Quy chuẩn đưa ra những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình dân dụng có tổng diện tích sàn từ 2.500 m2 trở lên, được áp dụng cho các công trình hoặc hỗn hợp các loại công trình (văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, thương mại, dịch vụ và chung cư).

Tài liệu “Hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD” là công cụ hỗ trợ, đưa ra những thông tin và chỉ dẫn kỹ thuật bổ sung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tư vấn đầu tư xây dựng và cơ quan quản lý nhà nước áp dụng các quy định của Quy chuẩn trong công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thẩm tra và thẩm định thiết kế, kiểm tra và nghiệm thu từng giai đoạn và toàn bộ công trình sau khi hoàn thành. Tài liệu được soạn thảo dựa trên nội dung của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD, các kinh nghiệm trong và ngoài nước về thiết kế, xây dựng công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

   
Một số hình ảnh bên trong Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu này được biên soạn với sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation - IFC) trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Bộ Xây dựng và IFC nhằm thúc đẩy thực hiện công trình sử dụng năng lượng hiệu quả tại Việt Nam.

Xem/tải tài liệu tại đây

 
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google