Nghĩ về năng lượng của ngày mai thông qua bơm nhiệt

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Trung tâm công nghệ Trữ nhiệt & Bơm nhiệt Nhật Bản
Trung tâm công nghệ Trữ nhiệt & Bơm nhiệt Nhật Bản (HPTCJ) là tổ chức đóng vai trò thực hiện các hoạt động quảng bá, khảo sát, nghiên cứu về công nghệ và hệ thống lưu trữ nhiệt và bơm nhiệt. HPTCJ tham gia các dự án quốc tế với vai trò là Trung tâm Quốc gia duy nhất của Nhật Bản về Bơm nhiệt và hệ thống lưu trữ nhiệt.
Thực hiện phương châm “Nghĩ về năng lượng của ngày mai thông qua bơm nhiệt”, HPTCJ có sứ mệnh thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng rộng rãi các hệ thống mang lại hiệu quả kinh tế và thân thiện với môi trường này.
Các hoạt động chính của HPTCJ như sau:
Quan hệ công chúng và nhận thức cộng đồng
● Sản xuất tài liệu phổ biến kiến thức, tổ chức hội chợ triển lãm
HPTCJ phát triển các công cụ, tờ rơi và tạp chí (tạp chí “LẠNH & NÓNG”) để giúp mọi người hiểu về bơm nhiệt và công nghệ lưu trữ nhiệt cũng như lợi ích của các hệ thống này. (Giảm sử dụng điện trong ngày, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và hiệu quả kinh tế).
HPTCJ cũng tham gia tổ chức các triển lãm về bơm nhiệt và công nghệ lưu trữ nhiệt tại nhiều sự kiện khác nhau.
● Chiến dịch tháng bơm nhiệt và lưu trữ nhiệt
HPTCJ hợp tác với các ngành công nghiệp và các cơ quan chính phủ khởi động chiến dịch “Tháng bơm nhiệt và lưu trữ nhiệt” nhằm khuyến khích mọi người tìm hiểu và hiểu rõ hơn về công nghệ bơm nhiệt và hệ thống lưu trữ nhiệt.
● Trao giải thưởng/ Demand side management Awards
HPTCJ trao giải cho các thiết bị và hệ thống cân bằng phụ tải điện, như một phần của các hoạt động, nhằm phổ biến kiến thức cho người dân về bơm nhiệt và hệ thống lưu trữ nhiệt đối với cân bằng phụ tải điện.
Hội thảo và Hội nghị chuyên đề
● Hội nghị chuyên đề về bơm nhiệt và lưu trữ nhiệt
Để thúc đẩy hợp tác giữa các nhà quản lý vận hành hệ thống lưu trữ và bơm nhiệt, chủ sở hữu tòa nhà, nhà thiết kế và nhà thầu, HPTCJ tổ chức hội nghị chuyên đề giới thiệu các ví dụ về các quy trình cải tiến để quản lý các hệ thống bơm nhiệt và lưu trữ nhiệt.
● Hội thảo thúc đẩy về cân bằng phụ tải điện và tiết kiệm năng lượng cho xã hội với công nghệ bơm nhiệt và hệ thống lưu trữ nhiệt
Nhằm nâng cao nhận thức về những lợi ích nhận được của việc lắp đặt bơm nhiệt và hệ thống lưu trữ nhiệt cho đông đảo công chúng (giảm điện năng giờ cao điểm, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường), HPTCJ tổ chức các hội thảo tại các thành phố lớn trên khắp Nhật Bản. Các hội thảo dựa trên những trường hợp điển hình là các khách hàng đã lắp đặt hệ thống lưu trữ nhiệt và bơm nhiệt, các bài phát biểu từ các chuyên gia.
● Hội thảo và hội nghị chuyên đề cho các kỹ sư
HPTCJ tổ chức các hội thảo kỹ thuật bao gồm những chủ đề khác nhau tại nhiều thành phố khác nhau trên khắp Nhật Bản, phản ánh kịp thời các xu hướng năng lượng mới nhất.
Hỗ trợ kỹ thuật và Phát triển công nghệ
● Hội thảo tập huấn kỹ thuật lưu trữ nhiệt
HPTCJ tổ chức hội thảo tập huấn kỹ thuật về lưu trữ nhiệt để đào tạo thế hệ thiết kế thiết bị tiếp theo. HPTCJ cung cấp các khóa học cơ bản, trung cấp và nâng cao về lập kế hoạch, thiết kế, thực hành, vận hành và bảo trì hệ thống lưu trữ nhiệt.
● Diễn đàn các nhà thiết kế thiết bị lưu trữ nhiệt
HPTCJ tổ chức diễn đàn dành cho các nhà thiết kế thiết bị lưu trữ nhiệt. Mục tiêu là cung cấp một diễn đàn (platform) cho các nhà thiết kế để có thể trao đổi ý tưởng và tích hợp thông tin giải quyết vấn đề nhằm mục đích thiết kế hệ thống lưu trữ nhiệt và bơm nhiệt tốt hơn.
● Thu thập thông tin và làm sổ tay hướng dẫn sử dụng
HPTCJ thu thập các dữ liệu về hiệu suất hoặc chuyên môn về thiết kế và chế tạo bơm nhiệt và hệ thống lưu trữ nhiệt từ các chuyên gia, từ đó phát triển các công cụ và sổ tay hướng dẫn sử dụng. Tổng hợp thông tin về những trường hợp như "Máy nước nóng Bơm nhiệt dùng cho mục đích thương mại", "Bơm nhiệt cho khí hậu lạnh", "Bơm nhiệt và hệ thống lưu trữ nhiệt cho mục đích công nghiệp hoặc nông nghiệp" để phổ biến trên các phương tiện truyền thông.
Hợp tác quốc tế
● Hợp tác với các nước và khu vực
Trong khi tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia như Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam - các nước đã tham gia Mạng lưới công nghệ lưu trữ nhiệt bơm châu Á (AHPNW Est. Tháng 10 năm 2011), HPTCJ tổ chức các hội nghị quốc tế thúc đẩy sử dụng công nghệ bơm nhiệt và hệ thống lưu trữ nhiệt ở mỗi quốc gia.
Tháng 10 năm 2017, trước sự gia tăng dự kiến về mức tiêu thụ năng lượng ở châu Á, HPTCJ đã đưa ra một phát biểu chung với AHPNW tại "Hội thảo Tokyo AHPNW" như là một Tuyên bố Hội thảo Tokyo của AHPNW. HPTCJ đang quảng bá bơm nhiệt như là chủ đề chính của AHPNW, phối hợp và hợp tác với các nước tham gia.
● Hợp tác với các tổ chức quốc tế
HPTCJ có mối quan hệ hợp tác với các cơ quan quốc tế như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), v.v., để chia sẻ thông tin về công nghệ bơm nhiệt và lưu trữ nhiệt với hy vọng thực hiện các hoạt động quốc tế để thúc đẩy việc sử dụng công nghệ này.
● Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế
Nhận được lời đề nghị từ cơ quan chính phủ và các tổ chức liên quan ở mỗi quốc gia, HPTCJ tham gia các hội thảo, các dự án cá nhân ở nước ngoài để hợp tác và làm việc cùng nhau.
Nghiên cứu hợp tác quốc tế trong Chương trình hợp tác kỹ thuật IEA
● Nghiên cứu chung quốc tế thuộc Chương trình hợp tác kỹ thuật IEA cho công nghệ bơm nhiệt (TCP-HPT)
Trao đổi thông tin dựa trên các khảo sát kỹ thuật và nghiên cứu kinh tế của các nước tham gia Chương trình hợp tác kỹ thuật công nghệ bơm nhiệt, và nó sẽ dẫn đến việc mở rộng thị trường thiết bị bơm nhiệt toàn cầu tại Nhật Bản và quảng bá thiết bị bơm nhiệt ở Nhật Bản. ● Nghiên cứu hợp tác quốc tế trong Chương trình hợp tác công nghệ IEA về bảo tồn năng lượng thông qua lưu trữ năng lượng (ECEC TCP)
HPTCJ được chính phủ Nhật Bản chỉ định làm nhà thầu cho Chương trình hợp tác công nghệ IEA về bảo tồn năng lượng thông qua lưu trữ năng lượng và tham gia Chương trình hợp tác này để phát triển các hoạt động nghiên cứu quốc tế có liên quan. HPTCJ đang trao đổi thông tin về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, thiết kế, đánh giá, kinh tế, v.v. của các công nghệ lưu trữ nhiệt khác nhau nhằm mục đích cải tiến và phổ biến các công nghệ lưu trữ nhiệt tại Nhật Bản.
Bơm nhiệt và hệ thống lưu trữ nhiệt - Các nhóm nghiên cứu theo chủ đề
HPTCJ cung cấp các nhóm nghiên cứu mà các thành viên tham gia có thể tự nguyện trao đổi dữ liệu, thực hiện nghiên cứu khoa học và thực hiện các hoạt động khác tập trung vào các vấn đề kỹ thuật cho công nghệ hệ thống lưu trữ nhiệt và bơm nhiệt.
● Nhóm nghiên cứu
-  Nhóm nghiên cứu hệ thống bơm nhiệt lưu trữ nhiệt mật độ cao
-  Nhóm nghiên cứu ứng dụng bơm nhiệt
-  Nhóm nghiên cứu thiết bị sử dụng nhiệt thải nhiệt độ thấp
-  Nhóm nghiên cứu bơm nhiệt sử dụng chất làm lạnh thế hệ tiếp theo
-  Nhóm nghiên cứu sử dụng năng lượng địa nhiệt và hệ thống bơm nhiệt.
Liên hệ:
http://www.hptcj.or.jp/e/
Hoặc: đơn vị phối hợp tại Việt Nam: Trung tâm Phát triển Xanh, email: info@greendc.vn
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google