Hội thảo tham vấn ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
         Trong các ngày từ 15-17/5/2020 tại TP. Hải Phòng đã diễn ra Hội thảo tham vấn ý kiến góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trương Minh Hoàng và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đồng tham dự và chủ trì Hội thảo.
       ảnh: Toàn cảnh Hội thảo
          Phát biểu khai mạc, Phó chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật bằng nhiều hình thức khác nhau theo quy định của pháp luật. Dự thảo Luật cũng đã được Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.
        Đánh giá cao Bộ Xây dựng và Dự án EECB (UNDP/GEF) trong việc phối hợp tổ chức Hội thảo này, Phó chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Lê Quang Huy đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung phát biểu cụ thể vào nội dung của dự thảo Luật.
        Tại Hội thảo, đa số đại biểu tham dự tán thành về sự cần thiết cũng như phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật, đồng thời đóng góp ý kiến cho 08 nhóm vấn đề lớn: Tên gọi, phạm vi áp dụng, đối tượng điều chỉnh; Nguyên tắc cơ bản và chính sách khuyến khích trong hoạt động đầu tư xây dựng; Quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng công trình có thời hạn; Phân loại và cấp công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng; Giấy phép xây dựng; quản lý năng lực hoạt động xây dựng. Bên cạnh đó, các đại biểu dự Hội thảo cũng góp ý cụ thể về giải thích từ ngữ, xây dựng công trình tạm, vật liệu xây dựng, ban hành định mức và công bố chỉ số giá xây dựng, giao trách nhiệm Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật...
          Đặc  biệt, lần đầu tiên nội dung khuyến khích xây dựng công trình tiết kiệm năng lượng, công trình xanh, đô thị xanh và đô thị thông minh được đưa vào dự thảo Luật. Đây là một nét mới cho thấy sự quan tâm của Chính phủ trong phát triển các công trình hiệu quả năng lượng, công trình thân thiện với môi trường, phát huy các giá trị bền vững trong tương lai.Phát biểu kết luận hội thảo, Phó chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Lê Quang Huy nhất trí với nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu, đề nghị ban soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến này vào dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9.
Minh Tuấn
 
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google