Tài liệu tập huấn “Công trình hiệu quả năng lượng - Tài liệu đào tạo Nâng cao năng lực thiết kế, thi công, nghiệm thu và quản lý năng lượng"

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các Công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả (QCVN 09:2017/BXD) quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình có tổng diện tích sàn từ 2.500 m2 trở lên thuộc các loại hoặc hỗn hợp các loại công trình: văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, thương mại - dịch vụ, chung cư.


Nhằm nâng cao năng lực thực thi hiệu quả QCVN 09:2017/BXD và phổ biến rộng rãi hơn nữa các kiến thức về công trình hiệu quả năng lượng, Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam (Dự án EECB) đã tổ chức 05 khóa tập huấn “Nâng cao năng lực thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình tiết kiệm năng lượng”, 03 khóa tập huấn “Kiểm toán năng lượng, Tư vấn cải tạo và Quản lý năng lượng trong công trình xây dựng” và 01 khóa tập huấn “Nâng cao năng lực thẩm định và nghiệm thu công trình hiệu quả năng lượng” trên phạm vi toàn quốc. Nhằm tăng tính hiệu quả và bền vững của dự án, tài liệu của các khóa tập huấn trên đã được chỉnh sửa, biên tập lại thành tài liệu Công trình hiệu quả năng lượng. Tài liệu đào tạo Nâng cao năng lực thiết kế, thi công, nghiệm thu và quản lý năng lượng”.

Tài liệu đưa ra những hướng dẫn về việc áp dụng QCVN 09:2017/BXD, các giải pháp thiết kế đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn và vượt yêu cầu của quy chuẩn, các giải pháp hiệu quả năng lượng cho công trình xây dựng mới và công trình cải tạo, các phương pháp phân tích tài chính để lựa chọn phương án thiết kế và cải tạo, các lưu ý trong công tác thi công, nghiệm thu công trình hiệu quả năng lượng, các hướng dẫn về quản lý năng lượng công trình xây dựng. Tài liệu cũng lưu ý tầm quan trọng của thiết kế tích hợp để đạt được công trình hiệu năng cao. Sự phối hợp đồng thời giữa các bộ môn kiến trúc, xây dựng, cơ điện, mô phỏng năng lượng, kinh tế xây dựng,… ngay từ khi bắt đầu dự án sẽ giúp tối ưu hóa giải pháp thiết kế, tạo môi trường sống và làm việc tiện nghi cũng như giảm mức tiêu thụ năng lượng của công trình trong giai đoạn vận hành, góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, giảm phát thải khí CO2. Các giải pháp kỹ thuật, các yêu cầu của quy chuẩn cũng như các phương pháp phân tích tài chính giới thiệu trong tài liệu đều được minh họa bằng các ví dụ kèm theo để người đọc có thể dễ dàng tham khảo và áp dụng. Với mục tiêu tạo ra bức tranh tổng thể toàn bộ chu trình của tòa nhà hiệu quả năng lượng, tài liệu cũng giới thiệu về công tác quản lý năng lượng trong công trình cũng như công tác kiểm toán năng lượng để thường xuyên đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng của công trình cũng như khả năng tiết kiệm năng lượng của công trình, đảm bảo duy trì công trình hiệu quả năng lượng không chỉ giai đoạn thiết kế mà còn trong giai đoạn vận hành.

Tài liệu đề cập nhiều nội dung liên quan đến các công tác, giai đoạn đầu tư xây dựng công trình như lập dự án đầu tư xây dựng, lập dự án thiết kế cải tạo, thiết kế, thẩm tra và thẩm định thiết kế, thi công, kiểm tra và nghiệm thu, quản lý năng lượng trong công trình. Tài liệu là nguồn tham khảo hữu ích cho nhiều đối tượng hành nghề xây dựng như chủ đầu tư, thiết kế, quản lý dự án, quản lý vận hành tòa nhà, nhà cung cấp vật liệu và thiết bị, cũng như các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên trong lĩnh vực liên quan đến công trình hiệu quả năng lượng.
 
Nguyễn Thị Hằng
 
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google