Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đòn bẩy cho phát triển bền vững

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
(TN&MT) - Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả được coi là một trong những giải pháp quan trọng để giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng, thực thi cam kết tự nguyện giảm 8% lượng phát thải quốc gia của Việt Nam cho Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Mục tiêu của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3) là sẽ cắt giảm tổng năng lượng tiêu thụ toàn quốc từ 5 - 7% giai đoạn đến năm 2025 và 8 - 10% giai đoạn đến năm 2030.

Điều này đồng nghĩa với việc cắt giảm khoảng 6.000 GWh/năm, tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng tiền điện, và sẽ giảm được khoảng 34 triệu tấn phát thải Các bon. Chương trình VNEEP3 được triển khai trên phạm vi cả nước và áp dụng với mọi đối tượng, bao gồm các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động sử dụng và quản lý năng lượng tại Việt Nam.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả để giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng

Theo ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương), giai đoạn đầu từ năm 2020 - 2025, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả sẽ được kiện toàn các điều khoản. Theo đó, sẽ tăng cường hiệu quả, xử lý giám sát thực hiện chế tài xử phạt, khen thưởng khuyến khích các đơn vị thực hiện tốt quy định. Hạt nhân là các cơ sở sử dụng năng lượng, đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp công nghệ, tổ chức kinh tế tín dụng để cung cấp nguồn tài chính. Thông qua đó, các bên gặp nhau và thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng (TKNL) trên quy mô lớn.

Đặc biệt, Bộ Công Thương đã thí điểm thành lập Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với mục tiêu cung cấp nguồn tài chính ưu đãi cho các đơn vị để đầu tư vào TKNL. Đồng thời, Bộ cũng thực hiện đẩy mạnh các chương trình hợp tác quốc tế để huy động nguồn lực, nhất là trong bối cảnh sau khi Việt Nam tham gia thỏa thuận 3 bên về biến đổi khí hậu với cam kết giảm khí thải hiệu ứng nhà kính 8 - 10% và có thể giảm đến 25% nếu có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Về cơ chế thúc đẩy, doanh nghiệp cũng sẽ tập trung giải quyết nguồn vốn trong giai đoạn mới.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ chủ trì, đề xuất với Chính phủ sửa đổi điều 21 hướng dẫn về sử dụng TKNL hiệu quả và Nghị định số 134 theo hướng đẩy mạnh các chế tài, tăng mức xử phạt vi phạm pháp luật lĩnh vực này.

Theo khảo sát sơ bộ của Bộ Công Thương, với những thành công của chương trình VNEEP giai đoạn trước, đến nay, hơn 90% thiết bị điện gia đình đang sử dụng có dán nhãn năng lượng. Lượng bóng đèn sợi đốt cũng giảm từ khoảng 50 triệu chiếc xuống dưới 6 triệu chiếc, chủ yếu chỉ còn tồn tại rải rác ở một số vùng nông thôn, vùng núi không phải điểm tiêu thụ điện trọng điểm. Hiệu suất năng lượng của điều hòa không khí cũng được nâng lên khoảng 13% mỗi năm và dự kiến sẽ khả quan hơn nữa khi thị trường xuất hiện thêm các dòng sản phẩm hiệu suất cao.   

Khánh Ly

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google