Lễ Ra Mắt Phòng Mô Phỏng Năng Lượng tại Bộ Xây Dựng

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google

 

Ông Lê Trung Thành (trái), ông Christopher Abrams (giữa) và ông Scott Bartos (phải) - Trưởng nhóm Môi trường, Phòng Môi trường và Phát triển Xã hội của USAID/Việt Nam tại lễ ra mắt.
Ông Lê Trung Thành (trái), ông Christopher Abrams (giữa) và ông Scott Bartos (phải) - Trưởng nhóm Môi trường, Phòng Môi trường và Phát triển Xã hội của USAID/Việt Nam tại lễ ra mắt.
Lễ ra mắt phòng mô phỏng năng lượng do USAID tài trợ được tổ chức tại Bộ Xây dựng ngày 12/9/2017. 

Ông Christopher Abrams – Giám đốc Phòng Môi trường và Phát triển Xã hội của USAID/Vietnam, ông Lê Trung Thành – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, đại diện các đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng, cán bộ USAID/Vietnam, tổ chức Winrock International và Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam đã tham dự buổi lễ.  

Việc bàn giao Phòng mô phỏng năng lượng nằm trong kế hoạch đảm bảo tính bền vững của Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam, theo đó các hợp phần và hoạt động do Chương trình đã thực hiện sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của Bộ. 

Phòng Mô phỏng có đủ các trang thiết bị và phần mềm, phục vụ khoảng 10 học viên. Phòng Mô phỏng sẽ thực hiện các hoạt động chính như: thu thập, phát triển và quản lý các mô hình và dữ liệu định lượng cho việc nghiên cứu, phân tích và hoạch định chính sách về năng lượng phục vụ cho phát triển kinh tế và xã hội; cung cấp nền tảng kiến thức nguồn mở, phục vụ công tác đào tạo cho cán bộ trong ngành, viện nghiên cứu và trường đại học về mô phỏng hiệu quả năng lượng trong thực tiễn thiết kế công trình.
 
Một số hình ảnh tại sự kiện
 
Ông Abrams, ông Thành và bà Vũ Thị Kim Thoa (giữa) - Trưởng đoàn tư vấn Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam.
Ông Abrams, ông Thành và bà Vũ Thị Kim Thoa (giữa) - Trưởng đoàn tư vấn Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam.
Ông Nguyễn Ngọc Quang (trái) - Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ và ông Nguyễn Công Thịnh (phải) – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án
Ông Nguyễn Ngọc Quang (trái) - Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ và ông Nguyễn Công Thịnh (phải) – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án
Các đại biểu trao đổi về phần mềm mô phỏng năng lượng được cài đặt cho các thiết bị tại phòng.
Các đại biểu trao đổi về phần mềm mô phỏng năng lượng được cài đặt cho các thiết bị tại phòng.
Ảnh chụp các đại biểu tham dự lễ ra mắt.
Ảnh chụp các đại biểu tham dự lễ ra mắt.
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google